Regeringen tvingar elbolagen att sänka elpriset

I en ny förordning ska regeringen tvinga de stora eljättarna att sänka sina elpriser.
Från år 2020 kan elnätskunderna få en 21 procents lägre avgift.
– Det här är bra för kunderna och elnätsföretagen, säger Ibrahim Baylan (S), energiminister.

De senaste åren har elnätspriserna rusat uppåt. I juni presenterades den årliga Nils Holgerssonsrapporten som visade att elnätspriserna ökat med i genomsnitt 5,1 procent under 2017 jämfört med Eons höjning på tio procent.

På fyra år har Vattenfall ökat sina priser med 41 procent.

Med en ny förordning hoppas regeringen kunna sätta stopp för rusningen och sänka elpriset.

”Kommer ske sänkningar”

Eljättarna däremot har hittills kunnat höja sina priser efter att de fått rätt i domstol - samtidigt som politikerna varit bakbundna.

Den nuvarande avtalsperioden fortlöper till och med år 2019. Från och med nästa avtalsperiod som börjar år 2020 ska det alltså bli ändring.

För närvarande har elnätsföretagen möjlighet att plocka ut en avkastning på 5,85 procent. Den vill nu regeringen sänka till cirka tre procent.

Det här innebär i sin tur att regeringen fattar beslut om en ny reglering över hur elnätsavgifterna sätts.

– Givet de parametrar vi känner till i dag kommer det förväntade resultatet av regleringen bli att för de allra flesta kunder kommer det att ske sänkningar av elnätsavgifter med motsvarande som mest 21 procent, säger Ibrahim Baylan (S), energiminister, på en presskonferens.

Fått kritik från elbolagen

Det finns dock en rad olika elbolag som inte har tagit ut ramen för sin avkastning.

– Det är framför allt kommunala bolag där man hållit igen, säger Baylan.

Deras kunder kommer därför inte påverkas på samma sätt av prissänkningen och avgiftssänkningen kan variera för olika kunder beroende på vilken elnätsoperatör de använder.

Enligt regeringens beräkningar kommer ramen för vad elnätsföretagen kan plocka ut att minska med 60 miljarder kronor under den kommande avtalsperioden som sträcker sig från år 2020 till och med år 2023.

– Det här är bra för kunderna och för elbolagen.

Baylan erkänner dock att regeringen mottagit en hel del kritik från elbolagen angående nya förordningen.

Den svenska elnätsmarknaden präglas av regionala monopol, där statliga Vattenfall tillsammans med Eon och Ellevio täcker in omkring 60 procent av Sveriges hushåll, skriver TT.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu