Samerna nobbar vindkraftsmiljoner

Vindkraftparken i Markbygden utanför Piteå är ett hot mot rennäringen i området.

Nu tackar Östra Kikkejaures sameby nej till de 5,5 miljoner kronor per år man har erbjudits som ersättning.

– Pengarna ligger inte i paritet med de svårigheter vi förorsakas och den hotbild intrånget utgör mot rennäringen, säger samebyns ordförande Anders Ruuth till Piteå-Tidningen.

Området där de 1 101 planerade vindkraftverken ska byggas motsvarar en fjärdedel av renhjordens betesareal vintertid.

Den planerade investeringen i Markbygden ligger på mellan 40 och 60 miljarder kronor. Fullt utbyggd beräknas vindkraftparken producera lika mycket energi som två kärnkraftsreaktorer.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM