700 har fått jobb via friår

MIN EKONOMI

Stort intresse för reformen – många väntar fortfarande på besked

Omkring 700 långtidsarbetslösa, invandrare eller arbetshandikappade har hittills fått jobb genom friårsreformen.

En bra start, men det ska bli bättre, säger Ams-chefen.

Vid årsskiftet hade arbetsförmedlingarna i landet fått in 27 000 ansökningar till de totalt 12 000 friårsplatser som finns i år. Hittills har 2 000 börjat sitt friår, vilket innebär att många fortfarande väntar på besked.

Enligt regeringens beslut ska de vikariat som blir lediga genom friårsreformen i första hand gå till prioriterade grupper, det vill säga personer som varit arbetslösa mer än två år, arbetshandikappade och invandrare. En dryg tredjedel av de hittills beviljade friårsvikariaten har tillsatts med personer ur de grupperna.

– Det är betydligt fler än under försöksperioden, konstaterar Ams-chefen Anders L Johansson.

Men enligt Ams-chefens bedömning bör den siffran bli bättre och landa över 50-procentsstrecket.

Fler kvinnor

Under försöksverksamheten med friår fanns inte kravet att prioritera vissa grupper.

I sista hand är det dock arbetsgivaren som avgör om han vill anställa den person förmedlingen rekommenderar. Hur många arbetsgivare som tackat ja eller nej till den arbetsförmedlingen föreslagit finns det ännu inga uppgifter om.

Mer än dubbelt så många kvinnor som män har hittills ansökt om friår. Och de kommer i första hand från vård- och utbildningsyrken.

Två tredjedelar av de friårslediga är kvinnor.

Omfördelning

De 12000 friårsplatserna har fördelats länsvis efter befolkning i arbetsför ålder. Men intresset varierar starkt över landet. I Norrbotten finns det sex ansökningar per plats medan det i Stockholm bara finns 1,3 sökande per plats.

– Det kan bli aktuellt med en omfördelning av platserna, säger Anders L Johansson.

De som hunnit längst i hanteringen av alla ansökningar och matchning av arbetssökande till platserna är Gävleborg, Dalarna, Norrbotten, Västmanland, Gotland och Kronoberg.

– Län som präglas av stor andel offentlig sektor, hög arbetslöshet och en äldre befolkningsstruktur, säger Johansson.

Ams-chefen hoppas att alla 12000 friårsplatser ska klaras av under våren. Mellan 800–1000 årsarbetskrafter på arbetsförmedlingarna går åt för att administrera friårsreformen och dokumentera hur väl man lyckas med de prioriterade grupperna. Årskostnaden för friåret beräknas av Ams till 1,7 miljarder kronor.

Ljummet intresse i Stockholm

Maria Victorin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM