Baltikum växande hot mot svenska banker

Publicerad:
Uppdaterad:

Riksbankschefen: ”Det går dåligt oavsett vad som händer”

Den ekonomiska krisen i Baltikum är ett växande hot mot de svenska storbankerna, enligt Riksbanken.

Oavsett om det blir någon baltisk devalvering kommer bankerna att göra stora förluster i regionen.

– I Baltikum går det dåligt, oavsett vad som händer på valutasidan, sade riksbankschefen Stefan Ingves när han presenterade årets första rapport om den finansiella stabiliteten.

Stefan Ingves.

Även de åtstramningar som redan genomförs i de baltiska länderna innebär stora påfrestningar på bankerna, påpekade Ingves. En devalvering, en nedskrivning av växelkursen, behöver inte innebära någon större skillnad.

– I båda fallen blir det så att man kommer att göra kreditförluster, och betydande kreditförluster. Så det är ingenting avgörande. Kostnaden för detta, den finns redan i systemet.

Bankerna står pall

Och bankerna kommer enligt Riksbanken att stå pall trots att kreditförlusterna nu växer lavinartat.

Under 2008 uppgick de svenska storbankernas kreditförluster, de förluster som uppstår när låntagare inte kan betala sina lån, till sammanlagt 12,5 miljarder kronor. Under 2009 och 2010 väntas de uppgå till totalt 170 miljarder kronor. Nästan 40 procent av jätteförlusterna väntar härröra från Baltikum och övriga Östeuropa.

Riksbanken har även gjort ett så kallat stresstest där kreditförlusterna blir drygt 300 miljarder, och även då blev det grönt ljus:

– Bankerna klarar ett sådant här mycket hårdare scenario. Alla de svenska bankerna klarar det lagstadgade kravet på kapitaltäckning, sade Mattias Persson, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Ta in nytt kapital

Men, påpekar Riksbanken i rapporten, om detta "stresscenario" blir verklighet kan bankerna få ökade finansieringssvårigheter och deras kreditbetyg kan komma under press. I ett sådant läge kan bankerna, trots de jättelika nyemissioner som genomförts i tre av fyra banker, ytterligare behöva stärka sitt kapital.

Risken för likviditetsbrist, som tidigare sågs som det största hotet mot bankerna, har enligt Riksbanken annars avtagit. Det beror både på myndigheternas åtgärder och att situationen på de finansiella marknaderna lugnat ner sig.

Men läget är känsligt och Riksbanken har fortsatt beredskap för att rycka in och smörja banksystemet.

– Vi är beredda att göra det som behövs, sade Stefan Ingves.

TT

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM