Saab ökar vinsten - men minst 1000 måste gå

Publicerad:
Uppdaterad:

Flyg-, rymd- och försvarsindustribolaget Saab redovisar en stor vinst.

Trots det räknar Saab med att 1000–1500 anställda i Sverige får gå under 2005 och 2006, bland annat till följd av de minskade försvarsanslagen. Det skriver vd Åke Svensson i en kommentar.

Saab redovisar vinst efter finansnetto på 672 miljoner kronor för fjolårets fjärde kvartal, att jämföra med vinsten på 566 miljoner kronor för motsvarande period 2003.

Omsättningen ökade till 5759 miljoner kronor, från 5528 miljoner kronor, och orderingången steg till 5144 miljoner kronor, från 4483 miljoner kronor.

Orderstocken uppgick vid årsskiftet till 43162 miljoner kronor, jämfört med 45636 miljoner kronor ett år tidigare.

Helårsvinsten före skatt blev 1511 miljoner kronor, jämfört med 1073 miljoner kronor 2003.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3:75 kronor per aktie, från 3:50 kronor året före.

Stora personalneddragningar

Enligt Åke Svensson kommer kostnaderna för personalneddragningar och andra sparåtgärder att uppgå till cirka 250 miljoner kronor per år, både 2005 och 2006.

Hela den svenska försvarsindustrin, där Saab är i särklass störst, har problem på grund av försvarets omgörning.

Det var flera år sedan det kom någon ny stor svensk försvarsbeställning och industrin har länge vädjat om att få åtminstone utvecklingsbeställningar för nya system. Några konkreta bud har inte kommit och det råder dessutom oenighet om var nya beställningar ska göras, i Sverige eller utlandet. ÖB Håkan Syrén vill köpa utländskt om det är billigare och anser sig inte ha något näringspolitiskt ansvar.

Regeringen manar

I utredningen nyligen om flyg- och rymdindustrin förordas snarare satsningar i Sverige av näringspolitiska skäl. Utredningen betonar de mycket positiva följder försvarsindustrin haft för utvecklingen av nya civila produkter som gynnat Sverige.

Regeringen har manat försvarsindustrin att exportera mer.

Försvaret sitter redan med mycket och modern överskottsmateriel. Eftersom försvaret blir så litet i framtiden behöver det inte längre köpa stora serier.

Industrin hävdar att den måste ha svenska beställningar för att kunna sälja produkterna utomlands. Om inte ens svenska försvaret vill köpa materielen, varför ska då utländska företag göra det, är argumentet.

Satsar utomlands

Saab har följt instruktionerna om att satsa utomlands i stället för i Sverige. Åke Svensson skriver att ”en stor del av Saabs finansiella styrka kommer att användas för nya internationella förvärv”.

I klartext innebär det att Saab nu går utomlands i stället för att längre satsa i Sverige.

Saab säger inte vilka orter som skulle drabbas av de nu varslade neddragningarna i personal. Svensson skisserar vilka följderna blir allmänt om omfattande beställningar uteblir.

Men Saab är störst i Linköping.

Fortsatta neddragningar

Under år 2004 minskade antalet anställda vid Saab från 13400 till 12000 och det är alltså fortsatta neddragningar i samma takt som hotar nu.

Saab måste gå en besvärlig balansgång. Man måste larma om följderna av uteblivna beställningar. Men man vill inte skrämma aktiemarknadens investerare.

Svensk försvarsindustri sysselsätter cirka 20000 personer, lika många som dagens försvar.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN