”Full sysselsättning är främsta målet”

Anders Borg har lämnat in budgeten

Anders Borg (M) presenterar alliansens budgetproposition.
Anders Borg (M) presenterar alliansens budgetproposition.

I dag läggs höstbudgeten fram.

En grupp som särskilt berörs denna gången är pensionärerna som får en minskad skattebörda.

Men för regeringen är arbetslinjen viktigast.

– Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet, säger finansminister Anders Borg (M).

Hög arbetslöshet

Klockan åtta på morgonen överlämnades budgetpropositionen med rubriken "Från kris mot full sysselsättning" till riksdagen. Enligt finansdepartementet utvecklas svensk ekonomi starkt och återhämtningen sker på bred front.

– Men Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Och fortfarande finns risker att utvecklingen ska bli sämre än väntat. Det är därför viktigt att vi säkrar att de offentliga finanserna åter visar överskott liksom att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt ska tas till vara så att fler, även de som ofta haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, börjar arbeta, säger finansminister Anders Borg.

Ökat statsbidrag till kommunerna

Totalt omfattar budgeten 12,8 miljarder kronor, samma summa som angavs i skarpa förslag i alliansens valmanifest.

Regeringen satsar nästa år bland annat 1,4 miljarder kronor på ett arbetsmarknadspolitiskt paket och 3 miljarder kronor på ökat statsbidrag till kommunerna.

För hela mandatperioden presenterar regeringen skarpa förslag för 33 miljarder kronor.

Allvarliga risker

Borg påpekar att som minoritetsregering innebär det en större politisk osäkerhet för moderaterna och Alliansen.

– Det blir svårare att bedriva ekonomisk politik i allmänhet och strukturpolitik i synnerhet.

Anders Borg understryker också att det finns allvarliga risker i världsekonomin, länder med stora lånebehov och stora globala obalanser och det påverkar även Sveriges ekonomi.

– Det är för tidigt att ropa hej än, säger Borg och nämner både Grekland och USA och den ekonomiska osäkerheten i de båda länderna.

– Det finns tydliga och mörka moln över världens ekonomi.

Femte jobbskatteavdraget

Regeringen spår att BNP stiger med 4,8 procent i år och med 3,7 nästa år. Det framgår av finansplanen i budgetpropositionen. Arbetslösheten räknat som andel av arbetskraften i åldrarna 15 till 74 år väntas successivt falla från 8,4 procent i år ned till 6,0 procent 2014.

Jobbskatteavdraget behålls i sin nuvarande form. Om pengar finns planeras ett femte steg för låg- och medelinkomsttagare att genomföras senare. Det ska maximalt kunna ge 374 kr mer i månaden.

Andra reformer som får vänta tills det finns överskott i de offentliga finanserna är regeringens tidigare besked om halverad moms för restaurang- och cateringtjänster samt en obligatorisk a-kassa.

Studenterna och pensionärer

För bland annat pensionärerna finns det särskild anledning att glädjas åt innehållet i budgetpropositionen. Nästa år blir skattesänkningen totalt 2,5 miljarder, enligt budgetpropositionen. Det innebär att exempelvis en garantipensionär född 1938 eller senare får ett tillskott på 1 862 kronor om man är gift eller sammanboende, eller 2 178 kronor om man är ensamstående.

Ungdomar och invandrare

För att bekämpa arbetslösheten framför allt bland ungdomar har regeringen flera förslag på utbildningsområdet. Bland annat vill man satsa på utökad undervisningstid i matematik, en särskild lärlingsutbildning och en satsning på elevhälsa. Dessutom föreslår regeringen att arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning ska kunna få högre studiebidrag om de tar upp sina studier igen – förutsatt att de tidigare avbrutit dem före juni 2010.

Regeringen poängterar att invandrare utgör en stor resurs för Sveriges ekonomi och mångfald. För att minska utanförskapet och arbetslösheten i gruppen ska de så kallade instegsjobben stärkas, subventioneringsgraden höjs från 75 till 80 procent och företagens ersättning förbhandeledningskostnader ökar. Med start 2012 aviseras dessutom en satsning på att höja kvaliteten i skolor i utsatta områden.

– Just lärarfortbildning och mer undervisningstid i skolan är särskilt viktigt, för kunskap är ett universalverktyg mot väldigt många samhällsproblem, säger Anders Borg.

Budgetpromenaden

Kl. 12.30 börjar finansministern sin promenad med budgetluntan till riksdagen från Drottninggatan. Budgetpropositionen debatteras sedan i riksdagen med start klockan 13.00.

Senast den 27 oktober måste oppositionen komma med sitt motförslag om budgeten till riksdagen.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln