Nedåt för Nokia efter kvartalsrapport

MIN EKONOMI

Aktien sjönk – försäljningen för andra kvartalet gick ned

Den finländska telekomjätten Nokia redovisar ett rörelseresultat på 907 miljoner euro för det andra kvartalet. Motsvarande period i fjol var resultatet 818 miljoner euro.

Det var i linje med förväntningarna, enligt analytikerna i Reuters enkät.

Nokias försäljning minskade till 6640 miljoner euro under andra kvartalet, det ska jämföras med 7019 miljoner euro andra kvartalet i fjol.

Nokias försäljning av mobiltelefoner minskade med 13 procent till 4167 miljoner euro under andra kvartalet. Rörelsemarginalen minskade till 19,1 procent (27,2).

Sålde 45,4 miljoner telefoner

Bolaget sålde 45,4 miljoner mobiltelefoner under andra kvartalet. Nokia uppskattar att marknadsandelen uppgår till 31 procent.

Nokia Networks, systemverksamheten, redovisar en försäljning på 1576 miljoner euro för andra kvartalet, en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Rörelsemarginalen uppgick till 16,2 procent (–23,6).

Multimedia-verksamheten omsatte 739 miljoner euro, en ökning med 24 procent.

Aktien föll

Aktiemarknaden reagerade negativt på Nokias delårsrapport. Aktien hade strax efter klockan 12 fallit med 11,4 procent till 93 kronor.

Nokia räknar med att den totala mobiltelefonmarknaden uppgick till 148 miljoner enheter under andra kvartalet. Nokia räknar med att den totala volymen i år kommer att överstiga 600 miljoner enheter.

Till följd av prissänkningar på telefoner under andra kvartalet har Nokias marknadsandelar stabiliserats. Bolaget räknar med att lönsamheten kommer att vara fortsatt pressad under andra halvåret.

Nokia räknar med att försäljningen under tredje kvartalet totalt sett hamnar i intervallet 6,6–6,8 miljarder euro. Vinsten spås samtidigt bli 0,08–0,10 euro per aktie. Vinsten per aktie under andra kvartalet blev 0,15 euro.

Har sänkt priset

Nokia har sänkt priserna på sina produkter för att återta förlorade marknadsandelar. Prissänkningarna i kombination med en försäljningsmix med mer billiga telefoner har påverkat såväl intäkter som rörelsemarginal negativt under andra kvartalet, skriver bolaget i delårsrapporten.

Nokia kommer att fortsätta hålla priserna nere på sina produkter för att öka sin konkurrenskraft och öka marknadsandelen.

Både den europeiska och den amerikanska marknaden har utvecklats svagt under andra kvartalet. Nokias försäljning på 45,4 miljoner enheter under andra kvartalet drevs framför allt upp av stark efterfrågan i Latinamerika och Kina medan marknaderna i Europa och Afrika var betydligt svagare.

Bolaget aviserade 11 nya produkter under andra kvartalet, totalt har Nokia därmed tagit fram 18 nya modeller under första halvåret. Nokia började sälja åtta nya modeller under andra kvartalet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM