Lågkonjunkturen fortsätter i Sverige

MIN EKONOMI

Jobben är på väg - men det blir inte så många, enligt prognoser

Sverige är fortfarande inne i en lågkonjunktur trots att tillväxten är hög, anser Konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson.

Hansson tycker att det finns en hel del begreppsförvirring kring dagens konjunkurläge. Det är ingen tvekan om att BNP-tillväxten är hög, men det är inte det viktigaste måttet på konjunkturläget, anser Hansson. Fortfarande är till exempel arbetslösheten hög vilket inte antyder en högkonjunktur.

– Resursutnyttjandet är fortfarande inte högt och därmed är det fortfarande lågkonjunktur. Men den höga tillväxten gör att vi är på väg mot en högkonjunktur, sade Hansson vid en konferens i Stockholm på onsdagen.

Jobben är på väg

Redan nu är jobben på väg tror han. Under 2005 kommer sysselsättningen att öka. Och det finns ingen anledning att oroa sig för ”jobless growth”, tillväxt utan nya jobb. Det är normalt att jobben kommer med viss eftersläpning i en konjunkturuppgång.

Den här gången har också produktiviteten, produktionen per timme, växt kraftigt. Det betyder att företagen kan producera mer utan att nyanställa.

– Kanske tar det lite längre tid än vanligt innan jobben kommer eftersom produktiviteten utvecklats så snabbt. Men talet om ”jobless growth” är i allt väsentligt en överdrift, sade Hansson.

Varning från prognoschef

Föreningssparbankens prognoschef Cecilia Hermansson varnade dock för att det kan bli färre jobb än tidigare även om det kommer en uppgång. Det pågår långsiktiga förändringar i den internationella ekonomin som kan få genomslag, inte minst den kraftiga tillväxten i Kina och Indien.

– Den globala konkurrensen kan leda till att sysselsättningsökningen den här gången blir försiktigare än i tidigare konjunkturuppgångar, sade Hermansson.

Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, oroade sig för att investeringarna är låga i Sverige och befarade att de nya jobben kan komma utanför Sveriges gränser.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM