Fler väljer att binda bolån

Fler bolåntagare väljer att binda sina bolån.

Bindningstider på ett till fyra år har ökat i popularitet, enligt statistik från SBAB.

Flest bolåntagare (71 procent) valde den kortaste bindningstiden, tremånadersräntan, under mars månad. Men andelen minskar.

Även de långa bindningstiderna på minst fem år minskar.

Samtidigt valde 28 procent bindningstider på ett till fyra år, den högsta noteringen sedan 2012, enligt SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

”Ökar i popularitet”

– Räntebindningstiderna som ligger mellan ett och fyra år ökar i popularitet på bekostnad av både kortare och längre räntebindningstider, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.

Det är främst den treåriga boräntan som ökar.

Påverkar privatekonomin

Men fortfarande är den genomsnittliga bindningstiden kort jämfört med hur det sett ut tidigare. Det innebär att framtida eventuella ränteförändringar snabbt kommer att påverka bolåntagarnas privatekonomi, enligt SBAB.

– Under ett antal år har skulderna stigit i förhållande till inkomsten samtidigt som räntebindningstiden minskat. Det innebär att Riksbankens ränteförändringar och andra svängningar på räntemarknaden slår igenom i hushållens plånböcker på ett helt annat sätt än tidigare, säger Tor Borg.

Aftonbladet Spara smart

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu