Pressen ökar för sänkt ränta

Publicerad:
Uppdaterad:

Experterna tror att räntan sänks i juli.

Nu ökar pressen på Riksbanken ytterligare.

OECD uppmanar nämligen till en räntesänkning snarast möjligt.

Foto: Riksbankschefen Stefan Ingves.

Reporäntan lämnades oförändrad på 0,75 procent vid senaste räntebeskedet.

Men i juli väntas Riksbanken sänka styrräntan, enligt de flesta experter.

Nu menar även OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i en ny bedömning av världsekonomin att Riksbanken bör sänka räntan, skriver Dagens Nyheter.

Inflation runt noll

En räntesänkning rekommenderas på grund av att inflationen ligger runt nollstrecket och att arbetslösheten fortfarande är hög. Uppmaningen är att sänka räntan snarast, eftersom inflationen även nästa år spås hamna långt under målet på 2 procent. En annan orsak till att OECD manar till räntesänkning är att arbetslösheten väntas börja sjunka först under 2015.

Enligt siffror från SCB sjönk inflationstakten i Sverige till minus 0,6 procent i mars. Riksbankens mål är att Sverige ska ha en inflation på 2 procent.

I prognosen kring den svenska ekonomin från april spådde Riksbankschefen Stefan Ingves att inflationen skulle öka till 0,2 procent i år.

Genom att sänka styrräntan kan Riksbanken påverka inflationen.

Påverkar boräntor

Styrräntan påverkar även bolåneräntorna eftersom bankerna lånar pengar av Riksbanken.

Enligt banken SBAB:s månadsstatistik väljer fler tremånadersräntan för sina bolån igen, en orsak kan vara att räntan väntas bli lägre.

Aftonbladet Spara smart

Publicerad:

LÄS VIDARE