Frågor och svar om nya public service-avgiften

Foto: Johner

avJosefin Westin

MIN EKONOMI

Regeringen vill slopa tv- och radioavgiften.
I stället ska den ersättas av en public service-avgift.
Här är 13 frågor och svar om vad som gäller.

1. Vad händer med den nuvarande tv- och radioavgiften?

Den slopas, tas bort och ersätts av public service-avgiften.

2. Vem behöver betala den nya avgiften?

Alla som är över 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

3. Hur mycket ska man betala?

Det är individuellt. Avgiften föreslås vara en procent av ens inkomst. Men man behöver bara betala max 1300 kronor per år.

4. Hur stor skillnad blir det jämfört med nuvarande avgift i pris?

Är man ensam i hushållet blir det billigare med den nya avgiften. Som det är nu betalar man 2400 kronor per hushåll i radio- och tv-avgift oavsett hur många som bor under samma tak.

Är man alltså fler i hushållet blir det sammantaget dyrare med den nya avgiften. Avgiften betalas dock av var och en och inte som en klumpsumma per hushåll.

5. Gäller det här oavsett om du har tv eller ej?

Ja, tv- och radioavgiften avskaffas och den nya avgiften har ingenting att göra med om man har en fysisk tv eller inte. De allra flesta tar i stället del av tv-sändningar via andra plattformar som datorer, surfplattor och mobiler, menar regeringen.

I motiveringen till förslaget står det att public service är en ”kollektiv nyttighet som har ett demokratiskt värde i hela samhället.” Även de som inte tar del av innehållet ska alltså dra nytta av att public service finns.

6. Varför betalas inte det här av staten?

Eftersom public service ska stå oberoende från staten och andra ekonomiska eller politiska maktsfärer i samhället. Kostnaden ska inte omprövas årligen eller vägas mot andra utgifter i statskassan.

Medlen kommer i stället precis som i dag att förvaltas i ett slutet system separat från den övriga statsbudgeten hos Riksgälden.

7. Är det då en skatt eller en avgift?

Statsrättsligt ska avgiften betraktas som en skatt men trots det benämnas som en avgift.

8. Vad ska pengarna användas till?

Public service-avgiften får bara finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den.

9. Hur betalar man?

Avgiften kommer samlas in av Skatteverket och redovisas i din inkomstdeklaration.

10. Om man har vuxna barn hemma, ska dom också betala?

Ja, alla som är över 18 år och har en inkomst ska betala nya avgiften - avsett om man bor hemma hos sina föräldrarna eller i ett eget boende. Avgiften är individuell och bekostas av var och en. Föräldrarna behöver alltså inte stå för sina barns avgift - den redovisas i det vuxna barnets inkomstdeklaration.

11. Vilka behöver inte betala?

Har man ingen beskattningsbar förvärvsinkomst betalar man inte public service-avgiften. Det gäller även studenter.

Juridiska personer, alltså företag, behöver inte heller betala något.

Pensionärer inkluderas inte i undantaget utan betalar avgiften så länge man lever.

12. Gäller avgiften även arbetslösa?

Ja, om du är arbetslös och har a-kassa, vilket är en beskattningsbar förvärvsinkomst, betalar du avgiften. Om inkomsten från a-kassan är lägre än 13 600 kronor per månad blir dock avgiften reducerad.

Om du som arbetslös saknar a-kassa och till exempel har försörjningsstöd som enda inkomst betalar du dock ingen avgift.

13. När börjar nya lagen att gälla?

Regeringen föreslår att den nya avgiften införs den 1 januari 2019 men kommer redovisas först på inkomstdeklarationen som kommer våren 2020.

Så här funkar nya tv-avgiften 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM