El kan behöva frånkopplas i vinter

Av:  Fredrik Fahlman/TT

Kriget i Ukraina påverkar svensk elförsörjning. Arkivbild.
Kriget i Ukraina påverkar svensk elförsörjning. Arkivbild.

Sveriges behov av importerad el kommer att öka framöver – och kriget i Ukraina påverkar utbudet. Enligt Svenska kraftnät kan vi vänta oss priser i nivå med den förra vintern.

– I värsta fall kommer vi att behöva frånkoppla el, säger myndighetens divisionschef Lowina Lundström.

På regeringens uppdrag redovisar Svenska kraftnät årligen en prognos på hur stort importbehovet är under den så kallade topplasttimmen – alltså den timme på året då elförbrukningen är som störst.

I rapporten framgår att det behovet ökar under vintern och kommer att fortsätta göra så under de följande fyra vintrarna.

Primärt från Norge

Enligt Lowina Lundström, divisionschef på Svenska kraftnät, pågår det stora utbyggnader av själva stamnätet – men produktionsnivåer är fortsatt väldigt låga i södra Sverige.

Elen som Sverige importerar kommer primärt från Norge, som i princip uteslutande får sin energi från vattenkraft. Men en del kommer även att importeras från Danmark, Tyskland och Polen – där den sistnämnda har en väsentlig kolindustri.

Kriget i Ukraina har även haft en påverkan på svensk elförsörjning. När allt fler länder slutar köpa rysk gas och olja kommer de att behöva öka importen på annat håll.

TT: Finns det en risk att vi ser samma priser som förra vintern?

– Tyvärr är svaret ja. Det eftersom det fortfarande finns överföringsbegränsningar och ett ökat behov i resten av Europa.

Men den exakta nivån är svårt att sia om, menar Lundström. Det beror på att på hur mycket det blåser och hur kallt det blir.

Bara under vintern

Vindkraften fortsätter att växa i Sverige, men enligt Svenska kraftnät påverkar det effektbalansen endast marginellt eftersom tillgängligheten under topplasttimmen varierar. I vintras producerade vindkraftverken 22 procent av effekten under den timmen – vintern dessförinnan var andelen 66 procent.

I allra värsta fall kan el även behöva frånkopplas.

– Hittills har vi aldrig behövt göra det, men uppstår en situation där inhemsk produktion är låg och vi inte kan importera, då kan det komma att ske, säger Lundström.

Det blir i så fall med industrier som har avtalat om en eventuell frånkoppling med de regioner de verkar i.

Risken att el ska kopplas bort för vanliga hushåll ser hon som väldigt låg – men inte obefintlig.

– De är de absolut sista som kopplas bort. Den risken är minimal, men man kan inte lova något, säger hon.

Rapporten kommer fram till att riskperioderna endast är under vintern, och myndigheten gör bedömningen att driftsäkerheten bibehållas under sommaren utan att några förebyggande åtgärder behövs.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln