Så vet du om fondavgiften är för hög

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Har du koll på dina fondavgifter? Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Har du koll på dina fondavgifter? Arkivbild.

Hur går det att veta om en fondavgift är rimlig? Sparekonomerna ger sina bästa tips.

För att avgöra om en fond är värd sin avgift finns några faktorer för spararen att hålla koll på. Enligt den nya lagen ska information om en fonds aktivitetsgrad lämnas i fondens informationsbroschyr samt i årsberättelsen. Mer detaljerad information om fonder finns i årsberättelsen.

Viktiga nyckeltal

För att avgöra om en fond är värd sin avgift finns några faktorer för spararen att hålla kolla på. I fondbolagens årsberättelser redovisas exempelvis aktivitetsmåttet aktiv risk, som brukar anges som tracking error, och aktiv andel, benämnt active share.

Den aktiva risken, som sedan årsskiftet ska anges enligt lag för fonder som funnits mer än två år, ger en uppfattning om hur fonden utvecklar sig i förhållande till sitt jämförelseindex. Aktiv andel beskriver hur stor del av innehaven i fonden som skiljer sig från sitt jämförelseindex.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, riktlinjer för att en aktiefond ska räknas som aktivt förvaltad är en aktiv andel på över 60 procent och en aktiv risk på över fyra.

– För svenska aktiefonder, som är en mindre aktiemarknad, bör active share vara över 50 procent och tracking error över tre för att den ska räknas som aktiv, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

En aktivitetsgrad mellan noll och ett visar att det rör sig om en indexfond.

Ytterligare ett nyckeltal som kan vara till hjälp är den så kallade sharpekvoten.

– Den visar hur mycket fonden har gett i förhållande till sin risk. Ju högre desto bättre, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Utvärdera fonderna

För den som inte vill djupdyka i fondbolagens årsberättelser rekommenderar Johanna Kull sparare att titta på fondanalysföretaget Morningstars stjärnbetyg.

– Morningstar tittar på vad en fond haft för avkastning i förhållande till risken den har tagit och så jämförs fonden inom sin kategori. Där bör fonden ha mellan fyra och fem stjärnor som visar att den hör till de bästa i sin kategori, säger Johanna Kull.

Vikten av att inte välja för dyra fonder brukar särskilt lyftas när det gäller långsiktigt sparande, som pension. Den som börjar spara 1 500 kronor i månaden i fonder med en årlig avkastning på åtta procent har drygt 100 000 kronor mindre i kapital efter 20 år med en avgift på 1,4 procent i stället för 0,4 procent, enligt en beräkning från Avanza.

– Sparar man i en aktivt förvaltad fond och betalar en något högre avgift måste man vara på alerten och utvärdera sina fonder med jämna mellanrum, säger Johanna Kull.

På grund av att börserna världen över har gått bra under de senaste åren är det många stora aktiefonder som kan visa en positiv utveckling. Det rättfärdigar dock inte nödvändigtvis en hög avgift, poängterar Frida Bratt.

– Allas fonder har gått bra och då kan det vara svårt att upptäcka om man egentligen betalar för mycket. Då är det viktigt att veta gränserna för var nyckeltalen ska ligga. En principsak om fonden gått ungefär som index men kostat över en procent – sälj och köp en indexfond i stället, säger Frida Bratt.

Publicerad: