Tillväxtverket stoppar all handläggning av permitteringsstöd

Myndigheten kan tvingas ompröva mängder av beslut efter ny dom

Tillväxtverket får bakläxa av Högsta förvaltningsdomstolen.

Efter en dom pausar myndigheten omedelbart all handläggning av ärenden som rör permitteringsstöd.

”Vi har ett nytt rättsläge att förhålla oss till”, skriver pressansvarige Niklas Kjellberg i ett mejl till Aftonbladet.

Långsam handläggning, svårtolkade regler och oförutsägbara beslut. Tillväxtverket har fått massiv kritik för hanteringen av ansökningar om stöd för korttidspermittering.

På fredagseftermiddagen kom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen gällande en av de mest omtvistade bedömningsgrunderna. Fallet rör hur den så kallade jämförelsemånaden ska fastställas.

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.
Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

Rätten går emot Tillväxtverket. Myndigheten kan nu tvingas ompröva mängder av ärenden.

”Tillväxtverket välkomnar att det nu finns ett tydligt besked i frågan från högsta instans”, heter det i ett pressmeddelande.

Pausar handläggningen

Efter domen fattade Tillväxtverket ett blixtbeslut om att tillfälligt stoppa all handläggning av permitteringsstödet.

”På grund av att vi har ett nytt rättsläge att förhålla oss till har handläggningen av korttidsstödet pausats”, skriver Niklas Kjellberg, pressansvarig vid myndigheten, i ett mejl till Aftonbladet.

”Det görs för att utreda vilka ärenden som berörs av domen och att ingen handläggning sker utifrån det gamla rättsläget.”

”Viktigt för att förhindra fusk”

Jämförelsemånaden används för att säkerställa att ett företag har det antal anställda som uppgetts i ansökan. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har tidigare slagit ner på Tillväxtverkets regeltolkning. Myndigheten valde dock att begära prövning ända upp i högsta instans.

”Frågan är principiellt viktig och avgörande för Tillväxtverkets möjlighet att förhindra fusk och värna skattemedel”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Enligt Niklas Kjellberg på pressavdelningen ska handläggningen återupptas så snart som möjligt.

Myndigheten pausar all handläggning efter en dom.
Myndigheten pausar all handläggning efter en dom.
Publisert:

LÄS VIDARE