Så påverkas du av fallande bostadspriser

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Bostadsmarknad

Nu faller bostadspriserna på bred front för första gången på länge. Men de flesta behöver inte oroa sig, menar privatekonomiska experter som talar om ett välkommet uppvaknande.

– Man kan inte tjonga in en miljon och komma ut med två ett halvår senare, säger boendeekonomen Claudia Wörmann.

Ett prisfall på bostadsmarknaden behöver inte innebära någon katastrof.

Foto: Thinkstock

ANNONS EXTERN LÄNK

Städa upp ekonomin inför julen - Samla dina dyra lån och krediter till ett enda privatlån via Lendo.

Lendo

Under oktober sjönk bostadspriserna på flera håll i landet. Enligt Valueguards HOX-index backade de med 3 procent i riket, och nedgången de två senaste månaderna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008. Samtidigt störtdyker hushållens förväntningar på hur bostadspriserna ska utvecklas framöver.

Men även om osäkerheten just nu är stor behöver inte prisnedgången få särskilt omfattande konsekvenser för den breda allmänheten.

”Ingen fara för de flesta”

– Om det går ner ytterligare några procent är det ingen fara för de flesta. Du får ändå inte låna 100 procent av bostadens värde. Även om priserna sjunker med 10 procent behöver det inte innebära att lånen överstiger värdet. Och det är positivt, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Det finns också grupper som gynnas av stagnerande eller fallande priser, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

– Förstagångsköparna kan komma in till en lägre summa. Dessutom kan alla nu ägna både mer tid och eftertanke åt det största privatekonomiska beslutet i livet, vilket påverkar alla som ska köpa positivt.

Den som planerar att flytta till en större bostad kan också dra fördel av läget, säger hon.

– Det blir ofta mer gynnsamt att göra en sådan affär på en nedåtgående marknad. Även om du får mindre betalt för ditt nuvarande boende, kommer du in billigare på det nästa.

Tufft för de som måste sälja

Myntet har dock en baksida för framför allt en grupp, nämligen de som redan köpt en ny bostad och behöver sälja sin befintliga.

– De sitter lite trångt till nu. De kan känna stress över att försäljningarna tar längre tid nu. De kanske köpte nytt innan sommaren och nu måste sälja med viss förlust, säger Claudia Wörmann.

Jens Magnusson talar ändå om den pågående utvecklingen som ett välkommet uppvaknande.

– Det är en viktigt påminnelse för oss alla, att inte ta för givet att bostadspriserna alltid går uppåt och räntorna alltid nedåt. På en marknad går priserna upp och ner, annars skulle det inte vara en marknad. Bostadsmarknaden är inget undantag vilket är lätt att glömma bort, säger han.

Claudia Wörmann för ett liknande resonemang.

– Vi har väl nyktrat till nu? Man kan inte tjonga in en miljon och komma ut med två ett halvår senare. Det är en sjuk marknad tycker jag. Jag kan förstå de som föddes på 90-talet och bara känner till kraschen då enligt hörsägen. Nu blir man varse om att marknaden kan se ut så här, vilket är bra.

Större prisfall negativt

Även om en prisnedgång på några procent ur flera perspektiv kan ses som positiv skulle ett större prisfall på 20–25 procent kunna få negativa konsekvenser för hela ekonomin.

– Men normalt brukar sådana prisfall hänga ihop med en konjunkturnedgång, med stigande arbetslöshet och sjunkande tillväxt. Det ser vi inte nu. Och det är inte jättetroligt att fallande bostadspriser saboterar ekonomin i övrigt, säger Jens Magnusson.

Men om folk plötsligt känner sig mindre rika på grund av sjunkande bostadspriser drar man väl in på konsumtionen?

– Den psykologiska effekten finns. Men som sagt faller priserna ofta när konjunkturen faller. Det är mer troligt att sämre konjunktur, risk för arbetslöshet och lägre löneökningar än förväntat i så fall håller konsumtionen tillbaka.

Publisert:

LÄS VIDARE

Allt fler tror på stigande bostadspriser

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsmarknad

Bostadspriser

Claudia Wörmann

Jens Magnusson

Privatekonomi