Oro för minskade order i bilindustrin

Privatekonomi

Kan tyda på konjunktursvängning

Bilindustrin tappar mark. Orderstocken är redan mindre än normalt hos fyra av tio leverantörer.

Minus i orderböckerna i bilindustrin kan vara ett första tecken på att en konjunktursvängning är på väg.

Under andra kvartalet minskade ordervolymen både på exportmarknaden och hemmamarknaden inom bil- och transportmedelsindustrin, enligt Teknikföretagens konjunkturbarometer.

- Det som oroar är att bilindustrin i regel ligger tidigt i konjunkturen och det vore en nyhet om så inte är fallet också denna gång, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Minus i orderböckerna i bilindustrin kan alltså vara ett första tecken på att en konjunktursvängning är på väg.

Andra branscher

Orderfallet följer den internationella utvecklingen, inte minst utvecklingen i USA.

- Där har ordervolymen nu minskat flera månader i rad och i april minskade också produktionen, konstaterar Anders Rune.

Den minskade ordervolymen för bilindustrin innebär en direkt minskning för svenska leverantörer till bil- och transportmedelsindustrin.

I övriga branscher ser konjunkturen fortfarande mer positiv ut.

Maskinindustrin och även elmaskiner rapporterar ökad orderingång liksom leverantörerna till elektro- och teleindustrin. Hemmamarknaden växer i jämförelse med det första kvartalet i oförändrat god takt för maskinindustrin.

Nyckelpersoner

Byggindustrins leverantörer rapporterar en klart ökad ordertillväxt och de går starkt också på export.

Metallvaruföretagen visar en fortsatt dämpad orderingingån och det är den bilden som också bäst beskriver dagsläget för industrin sammantaget i Sverige, enligt Teknikföretagen.

Bristen på arbetskraft är fortsatt mycket låg. Mindre företag rapporterar dock en något ökad efterfrågan på nyckelpersoner.

Undersökningen, som genomfördes i mitten av maj, omfattar 517 företag med en försäljning på sammanlagt 514 miljarder kronor, varav 76 procent sänds på export.

Maria Victorin/TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - Låna tryggt & enkelt här.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Min ekonomi

/

Privatekonomi

ÄMNEN I ARTIKELN

Privatekonomi