Arbetslösheten kan kosta Reinfeldt jobbet

avLena Mellin

MIN EKONOMI

Vid nästa val kommer arbetslösheten vara högre än i dag.

Den prognosen gör regeringen själv i sin budget.

Det kan kosta dem jobbet.

Lena Mellin.

Regeringen har gjort jobben till en förtroendefråga. ”Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering är att skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan gå från bidrag till eget arbete”, slog de fyra allianspartierna fast i sin löfteskatalog till väljarna i valet 2006.

Förra året, det första helåret med alliansen vid rodret, minskade arbetslösheten. Förbättringen fortsätter i år.

Men nästa år ökar arbetslösheten igen, enligt de prognoser som finansminister Anders Borg (m) presenterar i dag. Försämringarna fortsätter valåret 2010 då 6,6 procent kommer att gå utan jobb om han och hans räknenissar kalkylerat rätt.

Det kan kosta regeringen jobbet. Visserligen är siffran något bättre än vid förra

valet. Men två år av ökad arbetslöshet kan vara mer än vad alliansregeringen klarar att försvara när den på nytt möter väljarna.

Räntan blir lägre 2010

Men sysselsättningen är ett undantag. På nästan alla andra områden tror regeringen att vi går mot ljusare tider.

l Bruttonationalprodukten, det samlade värdet av all produktion, kommer öka dubbelt så mycket valåret 2010 som i år.

l Lönerna kommer visserligen inte att gå upp lika mycket som i år. Men i gengäld sjunker inflationen rejält. Valåret räknar regeringen med rejäla plus i plånboken för gemene man – redan före eventuella skattesänkningar.

l Den rörliga räntan kommer vara lägre än i dag. Medan femårsräntan blir marginellt högre under valåret om regeringen spår rätt.

I halvtid befinner sig regeringen i en djup opinionsmässig svacka, vilket bevisas av gårdagens reträtt om a-kassan. Enligt en ny Sifo-mätning tror bara 23 procent av väljarna att alliansen vinner även nästa val. 62 procent tror att de förlorar.

Fredrik Reinfeldt och hans ministrar har fått kritik för att de ägnat för mycket kraft åt att förverkliga det förra valets löften till väljarna. Och för lite åt de stora, visionära frågorna.

För få som jobbar

I budgetförslaget ger regeringen svar på tal. Där slås fast att Sverige står för tre stora utmaningar. Demografin, globaliseringen och klimathotet.

I dag går det 3,3 yrkesaktiva på en ålderspensionär. Om bara trettio år kommer det att vara 2,2. Det kommer ställa mycket stora krav på ekonomin framöver.

När det gäller klimatet är den grundläggande frågan hur man kan begränsa utsläppen av växthusgaser utan att strypa utvecklingen i fattigare länder.

Sverige är extremt exportberoende. I den globala världen skärps kraven. För att klara konkurrensen gäller det att vara både smart, utbildad och flexibel.

Det blir en utmaning som heter duga – för betydligt fler än Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.

ARTIKELN HANDLAR OM