”Aldrig så illa under efterkrigstiden”

Professorn: Det här är bara början

Den ekonomiska krisen blir mycket värre än man tidigare trott.

Den bedömningen gör Internationella valutafonden, IMF, i sin senaste prognos.

– Så här dåliga har utsikterna nog inte varit någonsin under efterkrigstiden, säger Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Internationella valutafonden släppte i går en ny prognos.

Läget uppges nu vara mycket allvarligare än IMF tidigare trott:

Prognosen för världsekonomins tillväxt under 2009 sänks till 2,2 procent – vilket innebär global recession enligt IMF:s definition.

Tillväxten i i-länderna väntas bli negativ under 2009 – för första gången under efterkrigstiden.

Utvecklingen av BNP väntas bli -0,5 i Euro-området och -0,7 i USA under 2009.

”Bara början”

Den kris som råder nu är ”bara början” enligt Harry Flam.

– Det finns indikationer på att BNP sjunker i Europa och USA, och då är vi redan där. Vi har en recession, men det är bara början. De brukar ha en viss varaktigthet, normalt 1-2 år, säger Harry Flam.

– Konsekvenserna för sysselsättningen brukar inte komma förrän efter ett tag, vi har inte sett så mycket än. Arbetslösheten har ökat, men vi är bara i början av den processen, säger Flam.

”Inte 30-talskris”

Men enligt Flam kommer krisen inte bli som på 30-talet.

– Vi kommer inte att uppleva en 30-talskris. Ekonomierna ser helt annorlunda ut i dag. Den offentliga sektorn är mycket större: 25-30 procent av arbetskraften är offentligt anställd, på den tiden kanske det var 5 procent eller mindre. Staten avskedar inte människor av konjunkturskäl, säger Harry Flam.

– Sen är de offentliga bidragssystemen mycket större. Människor som blir arbetslösa får arbetslöshetsunderstöd, det fanns inte på den tiden. Många är försörjda med statliga bidrag, som pensionärer. Det fanns inte heller nämnvärt på den tiden, säger Flam.

”Lindrigare än 90-talet”

När det gäller läget i Sverige så tror Harry Flam att det blir lindrigare än krisen under 90-talet.

– Jag tror faktiskt inte det blir lika allvarligt som under början på 90-talet. Svensk ekonomi är i mycket bättre skick nu än den var då. Vi har mycket bättre statsfinanser och väldigt slimmade företag, säger Harry Flam.

– Då hade vi en kris som till stor del var tillverkad hemma. Det är inte fallet nu, utan nu kommer krisen utifrån, säger Flam.

Lilla krisguiden:

Internationella valutafonden: Har 185 medlemsländer, däribland Sverige, och hjälper bland annat länder i kris med lån. Fondens pengar kommer från medlemsländerna. IMF har cirka 207 miljarder dollar tillgängligt för lån. 18,3 miljarder dollar är för närvarande utlånade till 65 olika länder.

BNP: Förkortning för ”bruttonationalprodukt”. Det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras för marknaden och för den offentliga sektorn i ett land under en period, vanligen ett år.

Tillväxt: Ökning över tid av BNP.

Recession: Avmattning av den ekonomiska aktivitetsnivån. Man brukar säga att en recession kräver minst två på varandra följande kvartal med fallande bruttonationalprodukt (BNP).

Global recession: Enligt IMF:s definition när den årliga globala tillväxten är lägre än tre procent.

Källor: IMF, Nationalencyklopedin.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN