100 000 pensionärer kan ha rätt till glömda bidraget

Foto: Johnér
Många pensionärer känner inte att de kan söka tusentals kronor i bostadstillägg.
MIN EKONOMI

Hundratusen pensionärer kan ha tusenlappar att hämta. Utan att ens veta om det.

– Det finns ett anmärkningsvärt stort antal personer som går miste om bostadstillägget för pensionärer, säger Linda Nygren på Pensionsmyndigheten.

I dagsläget får 290 000 personer bostadstillägg för pensionärer. I snitt får de ut 2 500 kronor i må­naden.

Men de skulle kunna vara ännu fler – om alla berättigade skulle ansöka om tillägget. Enligt Pensionsmyndigheten handlar det om cirka 100000 personer med mycket låga inkomster.

Osäkerheten om hur många det handlar om beror på att rätten till bostadstillägg inte enbart baseras på pensionens storlek. Även förmögenhetstillgångar och boendekostnaden är avgörande.

– Vi vet inte exakt vilka de är eftersom vi vet inte vet vilken hyra de har eller vilka förmögenheter de har, så de är svåra att ringa in, säger Linda Nygren.

Försöker få kontakt

Myndigheten har i flera år försökt nå ut till de berörda pensionärerna. För några år sedan ringde de till och med runt till tusentals pensionärer.

– I höstas gjorde vi ett utskick till 10 000 pensionärer med information om bostadstillägg på liknande sätt. Det var också ett urval av de som vi tror skulle kunna vara berättigade. Även om myndigheten inte vet exakt vilka personer det handlar om så vet de ganska väl vilken typ av pensionär det handlar om.

– Om vi utgår från de som har bostadstillägg idag, så utgörs mörkertalet till cirka 80 procent av kvinnor. De flesta börjar få rätt till bostadstillägg senare i livet, när de blir ensamstående, säger Linda Nygren.

– Bostadstillägget är en förmån som man har rätt att ansöka om. Vi vill uppmana alla som har rätt till det att också ansöka om det. För pensionärerna med lägst inkomster blir bostadstillägget i många fall helt avgörande för ekonomin. Och det är en växande grupp.

Under fattigdomsgränsen

Enligt PRO:s beräkningar för 2016 levde 231 500 pensionärer under EU:s fattigdomsgräns förra året. Det innebär att de har inkomster mindre än 60 procent av medianinkomsten för landet, under 13 000 kronor för 2015.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är siffran ännu högre. Hela 302 000 pensionärer lever enligt SCB under EU:s fattigdomsgräns. Siffrorna bygger dock enbart på inkomsterna och tar därför inte hänsyn till eventuell förmögenhet.

EU:s statistiska centralbyrå Eurostat använder lite andra beräkningsgrunder än svenska SCB. Förra året räknade man med att det fanns 355 000 pensionä­rer i Sverige som levde under EU:s gräns för relativ fattigdom.

Oavsett beräkningsgrund har antalet fattigpensionärer ökat.

FAKTA

Så gör du för att ansöka

  • Du måste själv ansöka om bostadstillägg. Ansökan görs enklast direkt på www.pensionsmyndigheten.se. Du kan även ansöka på en blankett som kan laddas ner eller beställas från Pensionsmyndigheten.

  • Du har rätt att ansöka från 65 års ålder. Det innebär att du inte kan få bostadstillägg om du går i pension vid en yngre ålder. Du måste också ta ut hela sin pension.

  • Du kan få bostadstillägg för hyresrätt, bostadsrätt och villa.

  • Tumregel: Får du ut mindre än 14 000 kronor i månaden efter skatt (belopp för ensamstående) kan du eventuellt ha rätt till bostadstillägg, men det beror till exempel på vilken bostadskostnad du har. Du kan själv testa om du har rätt till tilläget på Pensionsmyndighetens sajt. Du kan också ringa myndighetens kundtjänst och få hjälp: 0771-776 776.

  • Maxbeloppet är 5 090 kronor per må­nad, skattefritt. Hur stort tillägg du har rätt till beror på boendekostnaden, månadsinkomsten och eventuella tillgångar.

  • Själva bostaden räknas inte som en tillgång. Det innebär att du kan få bostadstillägg även för en bostad som du äger själv.

  • Om du trots bostadstillägget har mindre än 5 499 kronor kvar att leva på (belopp för ensamstående) när boendet är betalt har du rätt till äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i skälig levnadsnivå. När du ansöker om bostadstillägg ansöker du samtidigt om äldreförsörjningsstöd, du behöver därför inte ansöka om detta separat.

Källa: Pensionsmyndigheten

LÄS OCKSÅ: Vem vill bli pensionär?

Aftonbladets artikelserie om pensionärernas villkor.

Här hittar du alla artiklarna i serien.