BNP minskade i april

Av:  TT

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade i april med 0,2 procent jämfört med månaden före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande månad i fjol ökade BNP med 2,5 procent.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

BNP-indikatorn ska ge en tidig bild av utvecklingen i den svenska ekonomin. Den är baserad på ett mer begränsat och preliminärt underlag än de ordinarie nationalräkenskaperna.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu