Det här gäller för nya rökförbudet

Den 1 juli träder nya rökförbudet i kraft

Från och med i dag är rökning inte längre tillåten på uteserveringar.
Utöver det får du inte heller röka på lekplatser eller tågperronger.
Det här gäller när det nya rökförbudet träder i kraft.

I dag träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft, och ersätter den tidigare tobakslagen. Nytt är framför allt ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser.

Vad omfattar lagen?

Utöver att vanlig cigarettrökning på allmänna platser utomhus förbjuds, omfattar lagen även bruk av e-cigaretter, vattenpipor och örtprodukter för rökning. Att snusa eller tugga nikotintuggumi omfattas dock inte av det nya förbudet.

Var gäller lagen?

Sedan tidigare är rökning förbjuden på platser inomhus dit allmänheten har tillträde, som lokaler för hälso- och sjukvård. Rökning är även förbjuden inomhus på restauranger. Med den nya lagen utvidgas förbudet till att gälla även vissa allmänna platser utomhus. Förbudet omfattar bland annat:

  • Uteserveringar
  • Bushållplatser och tågperronger
  • Lekplatser
  • Idrottsplatser
  • Entréer till rökfria lokaler och platser dit allmänheten har tillträde

Vad händer om man bryter mot lagen?

Det är den som äger eller på annat sätt disponerar över utrymmet som är ansvarig för att förbudet upprätthålls. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse fortsätter att röka får personen avvisas från platsen. Den som kvarstannar på platsen trots avvisningsförsöket gör sig dock rimligtvis inte skyldig till olaga intrång, då det rör sig om en plats dit allmänheten har tillträde. Personen kan dock avlägsnas från platsen av polis eller ordningsvakt.

Krav på tillstånd för tobaksförsäljning

Det utökade rökförbudet må vara den mest uppmärksammade förändringen, men det är inte det enda. I och med att den nya lagen träder i kraft krävs det tillstånd av kommunen för att få sälja tobaksprodukter, som cigaretter och snus. Tillståndskravet gäller även för butiker som redan säljer tobak.

PODD: Så fungerar rökförbudet

Lyssna på podden genom att
⬇️ klicka på PLAY-knappen

Lyssna  i iTunes (iPhone)  i Acast  Spotify

 

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu