Miljonböter för skattefusk vid uthyrning via Airbnb

95 personer tvingas betala en miljon kronor i böter. Detta efter att ha struntat i att betala skatt när de har hyrt ut sina bostäder via bland annat Airbnb.
95 personer tvingas betala en miljon kronor i böter. Detta efter att ha struntat i att betala skatt när de har hyrt ut sina bostäder via bland annat Airbnb.

95 personer har hyrt ut sina bostäder via bland annat Airbnb utan att betala skatt.

De tvingas betala en miljon kronor i böter.

– Det är svårt för oss att veta vad det är som gör att de inte redovisar inkomsterna, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare på Skatteverket.

Mellan april och juli har 95 personer, som har hyrt ut sina bostäder, struntat i att betala skatt. De allra flesta har hyrt ut via sajten Airbnb, något som DI Digital tidigare har skrivit om.

De här personerna har tillsammans tio miljoner kronor i inkomster från uthyrning, som de inte har redovisat till Skatteverket.

För detta får de betala totalt närmare tre miljoner kronor i höjd skatt och en miljon kronor i böter.

”En rejäl ökning”

Under året genomför Skatteverket en mängd kontroller av uthyrning av bostäder, sedan problemet har uppdagats. Det är både uthyrare på Airbnb och andra förmedlare som granskas.

– Vi har sett en rejäl ökning av sådan här uthyrning de tre-fyra senaste åren, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare för oredovisade inkomster på Skatteverket.

Hyr du ut din bostad är det skattefritt om inkomsterna inte är högre än 40 000 kronor på ett år. Hyr du ut din bostad tillfälligt, i upp till sammanlagt 16 veckor med en omsättning på max 50 000 kronor, behöver du inte heller betala skatt.

– Vi tycker att reglerna är ganska enkla. Du har ett skattefritt belopp på 40 000 kronor. Har du inkomster under det behöver du inte redovisa något, men går de över det måste du det, säger Håkan Kisterud.

Goda chanser att upptäcka skattefusk

I snitt skulle de här 95 personerna, som har struntat i att redovisa sina inkomster från uthyrningen, ha redovisat ungefär 100 000 kronor per person efter avdragen.

– Om vi nu ska kalla det fuska eller att man inte känner till reglerna. Det är svårt för oss att veta vad det är som gör att de inte redovisar inkomsterna, säger Håkan Kisterud.

Han vill inte gå in på vilka metoder som Skatteverket använder när kontroller genomförs, men menar att de har goda möjligheter att upptäcka redovisningsbrister.

Kontrollerna av uthyrning av bostäder kan komma att fortsätta även under nästa år.

– Vi har en förhoppning om att folk ska förstå att om man har en sådan här inkomst har man en skyldighet att redovisa.

Från Airbnb:s sida meddelar man att man brukar påminna uthyrare att följa respektive lands skatteregler. Airbnb samarbetar också med myndigheter i olika länder för att uppmärksamma lokala skatteregler.

I snitt tjänade en person som hyrde ut sin bostad i 25 nätter via Airbnb i Sverige förra året 20 000 kronor.

Skatteregler vid uthyrning av bostadsrätt och hyresrätt

  • När du hyr ut din bostad för tillfällig logi till olika hyresgäster mer än sammanlagt 16 veckor, och omsättningen överstiger 50 000 kronor under ett år, ska du betala skatt för uthyrningen.
  • Hyr du ut din bostadsrätt eller hyresrätt i andrahand ska du betala skatt om hyresersättningen är högre än de avdrag du har rätt att göra – överskottet beskattas som inkomst av kapital och ligger på 30 procent.
  • Du får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor.
  • Du får också göra ett avdrag för de avgifter som du har betalat till bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för den tid som bostaden har varit uthyrd.
  • Avdragen får inte överstiga hyresintäkterna.
  • Du får inte dra av dina verkliga kostnader, även om dessa har varit högre. Det innebär till exempel att du inte får göra avdrag för utgifter som du har haft för reparationer, även om utgifterna har orsakats av uthyrningen.

Källa: Skatteverket

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu