Alla kurvor pekar nedåt för svensk industri

MIN EKONOMI

Nedgång för både import- och export-ordrar

STOCKHOLM (TT)

Konjunkturnedgången slår nu allt hårdare mot den svenska verkstadsindustrin.

Alla kurvor pekar nedåt och risken för en djupare och mer utdragen lågkonjunktur har ökat.

Det konstaterar Sveriges Verkstadsindustrier (VI) i sin industribarometer för andra kvartalet.

Hela 60 procent av branschen har märkt en minskad ordervolym från exportmarknaden. En majoritet av företagen anger en minskning av ordervolymen också när det gäller hemmamarknaden.

Jämfört med första kvartalet är försämringen nu större på hemmamarknaden än för exporten

Inom teleindustrin minskar orderingången på export för hela 96 procent av branschen - en nedgång som också drabbat leverantörernas orderingång, enligt VI.

Inom bil- och transportmedelsindustrin fortsätter exporten att minska men dock i mindre omfattning än under första kvartalet. På den svenska hemmamarknaden minskar orderingången samtidigt mer än tidigare.

Dessutom visar undersökningen på ett minskat kapacitetsutnyttjande. Endast 37 procent av företagen i undersökningen anger att de utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut i maj, mot 40 procent i februari och 49 procent i november förra året.

Industribarometern omfattar statistik från 525 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på 500 miljarder kronor.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM