”Ekonomisidorna är inte skrivna för vem som helst”

avSusanna Vidlund

Språkvetare om ekonomernas fackspråk

Finansvärldens fikonspråk är milt sagt svårtillgängligt.

– Det är ett ekonomiskt fackspråk som används och man har i rapporteringen många gånger inte översatt det till ett begripligare språk, säger Erika Lily som är språkvetare och språkvårdare vid Språkrådet.

Hon har precis som de flesta andra svenskar i stort sett dagligen följt med i rapporteringen om finanskrisen.

– Jag har läst om den i tidningar och på radio och har åtminstone ytligt sett följt med i utvecklingen.

Erika Lily tror att det finns flera förklaringar till varför det används så svåra ord i rapporteringen om finanskrisen.

– Det jag själv har tänkt är att det rör sig om ett ekonomiskt fackspråk som används. Det är helt enkelt ekonomer med högskoleutbildning som har skrivit på sitt eget språk, så uppfattar jag det i alla fall.

Skriver för invigda

För att kunna ta till sig informationen i rapporteringen måste man alltså ha viss kunskap i ämnet sedan tidigare.

– Ekonomisidorna är inte skrivna för vem som helst, utan precis som kultursidorna som är inriktade på kulturkunnigt folk, är ekonomisidorna inriktade på ekonomikunnigt folk.

Varför skriver man så krångligt?

– Det kan ju vara naivitet som gör att man inte använder ett mer lättillgängligt språk. Man har helt enkelt inte tänkt på att alla inte förstår. Det gäller för övrigt ekonomijournalistiken över huvudtaget. Man är inte medveten om svårighetsgraden i ämnet.

Svåra sportsidor

Erika Lily drar paralleller även till sportrapporteringen som för den oinvigde kan vara smått omöjlig att ta till sig.

– Där råder en helt annan typ av språk. Det är visserligen mer talspråk men samtidigt använder man hur mycket termer som helst som i alla fall jag är oerhört okunnig i! De termerna översätts inte heller utan man riktar sig i sin sportrapportering till dem som är sportintresserade och kunniga.

Varifrån kommer de här orden och uttrycken som används i ekonomivärlden?

– Det beror på hur gamla orden är. Nyare saker kommer via engelskan och är så att säga ett internatioellt vetenskapligt fackspråk, medan gamla ekonomiska uttryck är italienska.

Svårt även på engelska

Men även om många ord i finanskrisrapporteringen har sitt ursprung i engelskan, är det inte säkert att engelsmän förstår dem bättre än vad vi svenskar gör.

– De här termerna är ju inte folkspråk på engelska heller så det är inte hundraprocentigt säkert att den vanlige engelsmannen tar till sig alla orden heller.

Har du något favoritord eller ord som du har hakat upp sig på i dessa kristider?

–Reporäntan. Det ordet har jag inte riktigt fått kläm på. Men det behövs ingen ekonomisk kris för att komma i kontakt med det ordet. Det är liksom inte genomskinligt. Det är ett ord som jag har hakat upp mig på.

ARTIKELN HANDLAR OM