SAS förlust krymper

MIN EKONOMI

Men ingen utdelning till aktieägarna

Flygbolaget SAS redovisar en förlust före skatt på 450 miljoner kronor för 2002. Det kan jämföras med en förlust på 1 140 miljoner kronor året före.

Omsättningen uppgick till 64 944 miljoner kronor, jämfört med 51 433 miljoner kronor 2001.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2002.

''Mot bakgrund av den osäkra globala politiska situationen och svåra marknadsläget gör SAS-koncernen under rådande förhållanden ingen närmare bedömning av resultatet för helåret 2003'', skriver SAS i bokslutskommunikén.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM