Surt äpple för Nokia att bita i

Publicerad:
Uppdaterad:

Ekonomi24:s Sophie Nachemson-Ekwall kommenterar reslutatrapporten

Inte ens en ledare kan stå emot marknaden när tillväxten för mobiltelefoner mattas av.

Därför reviderar Nokia nu ner försäljningssiffrorna för första halvåret 2001.

Nu ska ett svagt första kvartal kompenseras av ett starkt avslut på 2001.

Nokias rapport för det fjärde kvartalet 2000 slutar däremot med flaggan i topp. Genom att vara sist ut bland telekombolagen att lägga fram rapport förstärks känslan att mobilbranschen bara har en ledare på telefoner – Nokia.

Men först prognosen för 2001: För helåret räknar Nokia med att försäljningen av mobiltelefoner kommer att öka med 25-30 procent till 500-550 miljoner telefoner. Så sent i december trodde Nokia att försäljningen skulle nå mellan 525 och 575 miljoner sålda enheter.

Men nedrevideringen är egentligen mer alarmerande än så. Nokia räknar nu med att försäljningen kommer att vara större under det andra halvåret än under det första halvåret. Nokia talar om en rörelsemarginal på telefonerna på 20 procent senast sista kvartalet i år, vilket kan tolkas som kraftigt fallande marginaler i början av året.

Därmed sällar sig Nokia till de siare som räknar med att vinterns amerikanska räntesänkningar kommer att sätta fart på efterfrågan framåt höstkanten, framförallt från den amerikanska marknaden.

Sänkt tillväxt första kvartalet

Resultatmässigt spår Nokia nu en tillväxt på 25-30 procent under det första kvartalet och en vinst per aktie i samma nivå som under första kvartalet 2000, det vill säga 0,19 cent per aktie. Det är försäljningen av mobiltelefoner som kommer att pressa utsikterna för högre vinster.

Någon kris för Nokia verkar det dock knappast vara tal om. För det första halvåret 2001 talar Nokia om en försäljningstillväxt i den övre halvan av 25-35 procent. Målet att nå en omsättningsökning på 25-35 procent fram till 2003 med bibehållen hög lönsamhet, ligger också fast.

Den prognosen står fortfarande i bjärt kontrast till Ericssons varning för en tillväxt på mellan 15 och 20 procent för helåret 2001. För det första kvartalet i år räknade Ericsson med en tillväxt på bara 15 procent, bland annat som en effekt av nolltillväxt för mobiltelefonerna.

Allt annat än blygsamma ord

Nokias ordförande och koncernchef Jorma Ollilas egna ord till rapporten är som brukligt allt annat än blysamma.

- Nokias siffror för det fjärde kvartalet och helåret 2000 är inget annat än fantastiska. De visar att vi fullföljer våra affärsplaner enligt uppsatta mål. Vi ser framemot att bygga på denna starka grund i övergången till nästa generations teknologier, säger Jorma Ollila i en kommentar.

För att förstärka framtidstron höjs utdelningen från 0,20 euro till 0,28 euro.

För det sista kvartalet 2000 redovisar Nokia en försäljningsökning på 46 procent till 9.300 miljoner euro. Rörelseresultatet steg med 32 procent till 1.730 miljoner euro. Det var marginellt bättre än vad analytikerna väntat sig enligt SME. Rörelsemarginalen hamnade på 18,6 procent.

För helåret 2000 steg försäljningen med 54 procent till 30.400 miljoner euro. Rörelseresultatet steg med 48 procent till 5 800 miljoner euro. Rörelsemarginalen hamnade på 19 procent. Vinsten per aktie landade på 0,84 cent.

Två tredjedelar mobiltelefoner

För mobiltelefonerna, som stod för drygt 70 procent av Nokias försäljning, hamnade rörelseresultatet på 4.900 miljoner euro. Det gav en rörelsemarginal på 22,3 procent på helåret.

Under det fjärde kvartalet hamnade marginalen på drygt 21 procent något som förklaras av ökad prispress och hårdare konkurrens. Jämfört med Ericssons storförluster är det förstås en kanonmarginal i vilket fall som helst.

Inom Nokias Network, främst mobilsystem, såg det något sämre ut under det fjärde kvartalet. Rörelseresultat hamnade för helåret på 1.350 miljoner euro. Det gav en rörelsemarginal på 17,6 procent för helåret. Under det fjärde kvartalet sjönk dock marginalen till 16,4 procent, något som skylls på en "sämre produktsammansättning". Med tanke på att Ericsson flaggat för lägre marginaler framöver tyder det mesta på att Nokia självt har svårt att utvecklas i motsatt riktning.

Nokia har rasat 35 procent

Efter förmiddagens kursfall ha Nokia-aktien sjunkit med över 35 procent de två senaste månaderna. Det tyder på att analytikerna trots allt inte riktigt tagit till sig Nokialedningens positiva signaler om framtiden.

Till skillnad mot Nokialedningen verkar analytikerna och marknaden vilja se tydliga framtida bevis på att Nokias försäljnigstillväxt och resultatmarginaler håller, speciellt i en tid när marknadens tillväxt stannar av och konkurrenterna har problem.

Mycket tyder på att Nokialedningen och analytikerna kommer att ha skiljda framtidsscenarior ytterligare en tid till. Ett sundhetstecken från aktiemarknaden som blir till ett surt äpple för Nokialedningen att bita i.

Läs mer

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekonomi24

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN