Svenskarna lånar och sparar mer

MIN EKONOMI

Fonder och obligationer vanligaste sparformen enligt SEB

Räntesparandet fortsatte att öka under sista kvartalet i fjol. Dessutom fortsatte trenden att svenskarna lånar allt mer, visar SEB:s sparbarometer.

Än så länge är hushållens ökade skuldsättning ingenting som oroar SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Det mesta av lånen används för att finansiera bostadsköp och många hushåll har passat på att binda sina boräntor nu när ränteläget är relativt lågt. Därmed är de inte så känsliga för plötsliga förändringar.

Under sista kvartalet i fjol var ökningstakten i upplåningen 8,4 procent, vilket är en ganska hög nivå.

- Men vi tror att ökningstakten i utlåningen kommer att avta under 2003, eftersom hushållens disponibla inkomster pressas, säger Gunilla Nyström.

Allt mer räntesparande

För andra kvartalet i rad är det räntesparandet som dominerar hushållens finansiella tillgångar. 57,5 procent sparas på bankkonto, i obligationer, räntefonder och annat räntesparande. För bara några år sedan var förhållandet det omvända, två tredjedelar av de finansiella tillgångarna var då aktierelaterade.

Förändringen beror dels på att det mesta av nysparandet sker i någon form av räntesparande, dels på att börsnedgången gröpt ur värdet på hushållens aktiesparande.

Just under sista kvartalet i fjol ökade dock värdet på aktiesparandet, eftersom börskurserna vände upp en bit igen.

Lågt nysparande

Totalt var svenskarnas sparande värt 4 771 miljarder kronor vid årsskiftet, en ökning med 2,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2002. Å andra sidan var det en minskning med 4,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2001.

Nästan hälften av sparandet består av värdet på bostäder.

- Bostaden är en viktig tillgång för många hushåll, säger Gunilla Nyström.

- Väljer man att bara ta med de finansiella tillgångarna och hushållens skulder, blir det en skev bild. Då ser det ut som om hushållen bara får det sämre.

Nysparandet var ganska litet under fjärde kvartalet - 9 miljarder kronor - men det är inget ovanligt att hushållen väljer att spendera i stället för att spara under årets sista månader.

Maria Davidsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM