Singlar hamnar oftare i bråk på jobbet

MIN EKONOMI

”De är vana att styra och ställa”

Singlar hamnar oftare i bråk på jobbet.

Och mest konfliktbenägna är singlar som vuxit upp som ensambarn.

– Sedan tidigare vet man att ensamstående är mer rigida, de är vana att styra och ställa. Och då blir det konflikter, säger Andrejs Ozolins, doktor i psykologi.

Andrejs Ozolins, vid Linnéuniversitet i Växjö, hade sett ett mönster; personer som var inblandade i konflikter var ofta ensamstående.

När han lät undersöka saken i en studie bland 300 personer med viss arbetslivserfarenhet visade sig hans tes stämma.

– Jag blev häpen själv. Alla har ett visst mått av konfliktbenägenhet. Men för den ensamstående var den i genomsnitt signifikant högre, säger Andrejs Ozolins.

Ensambarn ännu mer konfliktsökande

Singlar som vuxit upp som ensambarn visade sig vara ännu oftare inblandade i dispyter på jobbet.

Andrejs Ozolins menar att det handlar om den livslånga träning i relationer som bröder och systrar – och en partner – ger.

– De som har syskon tränas från dag ett i konflikter. Man ska dela på saften och glassen, man lär sig att relatera till andra människor.

Den vuxna relationen ger också tillfällen för kompromisser – och någon att häva ur sig inför.

I studien frågades om civilstånd, men Andrejs Ozolins tror att om man frågade om folks känsla av ensamhet skulle det visa sig att det inte handlar enbart om civilstånd.

– Att man är ensamlevande betyder inte alltid att man är ensam på ”loneliness”-skalan.

”Man bygger sina egna världar”

Det viktiga är att ha någon som kan fungera som bollplank.

– När man säger X så föreslår kanske den man pratar med att man kan se det som Y. Men om man inte har någon som säger Y, då växer det där X:et och cementeras. Och det tror jag är faran i att vara ensam, att man bygger sina egna världar, säger Andrejs Ozolins.

Han menar att hans studie är ytterligare en liten mosaikbit i förståelsen av hur vi är som människor.

– Man ska inte vara alltför kategorisk. Jag tror på blandade grupper på arbetsplatser, säger Andrejs Ozolins.

”Svårt att sluta”

För individen kan detta förklara, men aldrig ursäkta, beteenden.

– Det är svårt att sluta med invanda grejer – men det går. Som vuxna har vi skyldighet att fatta mogna beslut och lösa problem. För en del innebär det en större utmaning än för andra, säger Andrejs Ozolins.

ARTIKELN HANDLAR OM