Svenska hushåll allt fattigare

MIN EKONOMI

Men antalet miljonärer ökar

De svenska hushållen blir allt fattigare.

Men det finns undantag – de rikaste hushållen har i genomsnitt 3,9 miljoner kronor i förmögenhet.

Det visar den Statistiska centralbyråns beräkningar.

Siffrorna i SCB:s förmögenhetsstatistik släpptes i dag och gäller 2002.

Den visar att nettoförmögenheten för medelsvensson är 188 000 kronor.

Det är en minskning med 14 000 kronor från 2001.

SCB konstaterar att en tredjedel av hushållen har mycket

låg förmögenhet. I vissa fall är den även negativ – vilket betyder att skulderna är större än tillgångarna.

Skillnaden mellan medelsvensson och de rikaste är stor – förmögenheten är mycket ojämnt fördelad.

Fler miljonärer i Sverige

De 10 procent rikaste hushållen hade i snitt 3 864 000 kronor i förmögenhet. Det utgör 60 procent av den totala nettoförmögenheten på 3 000 miljoner kronor.

Om den totala förmögenheten hade varit jämnt fördelad skulle varje hushåll ha en förmögenhet på 660 000 kronor.

Samtidigt steg antalet miljonärernas med 3 000 mellan 2001 och 2002 och uppgick till 888.000 personer.

Allra flest miljonärer finns i Danderyds kommun i Stockholms län. Lidingö och Täby är två andra kommuner med många miljonärer.

Skulderna ökade

Att medelsvensson blir allt fattigare syns på den totala nettoförmögenheten, som mellan 2001 och 2002 minskade med 3 procent.

Men mellan åren 1999 och 2002 har den ändå ökat. Reala tillgångar som fastigheter och bostadsrätter har ökat i värde med 36 procent medan de finansiella tillgångarna minskade med 24 procent.

De senaste årens svaga aktiemarknad är skyldig till den största minskningen.

Sedan år 1999, då värdet på aktier var som högst, har det samlade aktievärdet fram till 2002 minskat med 5 procent.

Andra noterbara siffror:

Skulderna ökade. 2002 hade över 70 procent av hushållen skulder att dras med.

Kvinnorna är fattigare än männen. Av totalsumman hade kvinnorna 43 procent. Kvinnor har sina tillgångar i säkrare papper än männen som oftare investerar i börsnoterade aktier.

Ordförklaringar

Nicklas Hermansson

ARTIKELN HANDLAR OM