Lång väntan på bostadstillägg för pensionärer

Av:  Madeleine Bäckman/TT

Inspektionen för Socialförsäkringen vill att regeringen ska utreda om det är möjligt att förenkla regelverket gällande bostadstillägget för att underlätta hanteringen. Arkivbild.
Inspektionen för Socialförsäkringen vill att regeringen ska utreda om det är möjligt att förenkla regelverket gällande bostadstillägget för att underlätta hanteringen. Arkivbild.

Pensionärer som söker bostadstillägg riskerar att behöva vänta nästan 100 dagar på beslut. Nu konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen att de långa handläggningstiderna kan leda till felutbetalningar och riktar kritik mot Pensionsmyndigheten.

Redan 2019 fick Pensionsmyndigheten kritik av Justitieombudsmannen för sina långa handläggningstider för bostadstillägg. Trots flera satsningar de senaste åren är handläggningstiderna fortfarande långa och mängden oavslutade ärenden ökar, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Blir problem

I fjol var den genomsnittliga handläggningstiden för nyansökningar 96 dagar, vilket är betydligt längre än regeringens mål på 40 dagar.

”De långa handläggningstiderna innebär att pensionärerna får vänta länge på att få sitt bostadstillägg. De kan också leda till felutbetalningar och till att pensionärer senare blir skyldiga att betala tillbaka pengar. Det ställer till problem för pensionärer med svag ekonomi”, säger Louise Malmgren, projektledare vid ISF, i ett pressmeddelande.

Ser risker

För att få bukt med problemen har Pensionsmyndigheten infört ett nytt arbetssätt som innebär att handläggarna prioriterar ärenden där pensionärerna själva ringer in och försöker avsluta ärendet. Men det är oklart hur arbetssättet påverkar handläggningstiden för alla ärenden, även i de fall där pensionären inte ringer in själv.

ISF ser risker med arbetssättet och anser att det bör utvärderas och att myndigheten behöver avsätta mer resurser för att få ner den stora mängden ärenden. ISF vill även att regeringen ska utreda om det är möjligt att förenkla regelverket så att bostadstillägget blir enklare att hantera.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln