Ny statistik: Svenska hushåll högt belånade

Stora skillnader mellan kvinnor och mäns räntenivåer

Svenska hushållen är högt belånade, visar nya siffror.
Svenska hushållen är högt belånade, visar nya siffror.

De svenska hushållen fortsätter att vara högt belånade. Dessutom ökar privatlånen på lång sikt. Det visar nya siffror från SCB och Lendo.

När Statistiska Centralbyrån och jämförelstjänsten Lendo har undersökt de svenska privatlånen, visar siffrorna på att de ansökta beloppen på lån fortsätter att öka. Dessutom indikerar rapporten på stora ränteskillnader mellan högsta och lägsta räntor. Som mest skiljer det dryga 25,5 procentenheter.

Underlaget, som bygger på statistik från april, visar att tillväxttakten på utlåningen fortsätter uppåt jämfört med samma period förra året. Svenska hushåll hade samma månad krediter på totalt 233 miljarder.

Kvinnor får högre ränta

Lendos rapport visar även att glappet mellan kvinnors och mäns räntenivåer är fortsatt stora. Som störst är skillnaden i Blekinge, där kvinnor i snitt har 0,77 procentenheter högre ränta än män.

Flest lånar till bostäder

Statistiken från SCB visar att 82 procent, motsvarande 3 330 miljarder, av svenska hushålls belåning under april månad var bostadslån. En ökning med 157 miljarder jämfört med förra året.

Statistik från Lendo pekar även på att svenskar lånar för att konsumera till sina hem. Av företagets svenska kunder lånar 17 procent av svenskarna till att finansiera renovering och byggnadsprojekt i hemmet. Cirka 13 procent lånar till finansiering av bil eller båt. Samlingslån står dock för majoriteten av lån, hela 51 procent, står det att läsa i rapporten.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu