Nu ska eljättarnas chockhöjningar stoppas

avStefan Hesserud Persson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Johnér

De senaste åren har elnätsavgiften blivit flera tusenlappar dyrare för vanliga husägare. Men nu kommer förslag på hur prishöjningarna ska bromsas.
– Man måste räkna med skärpt lagstiftning. Så som det varit har inte varit bra, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Elnätsavgifterna har stigit kraftigt de senaste åren. Inte minst jättarna Ellevio, Vattenfall och E.ON har varit flitiga prishöjare – mellan 2010 och 2017 har deras årsavgifter i genomsnitt blivit nästan 3 300 kronor dyrare för en småhusägare, enligt Villaägarnas riksförbund.

”Mer rimliga avgifter”

Men nu kommer Energimarknadsinspektionen, Ei, med en rad förslag på hur prishöjningarna ska begränsas framöver. Dessa lämnas över till regeringen idag.

– Förslagen kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag och att elnätsföretagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att elnätsavgifterna rusat beror delvis på hur systemet är utformat. Elnätsbolagen verkar på lokala monopol, och Ei har till uppgift att på förhand fastställa hur stora intäkter elbolagen får ta in från kunderna.

Bolagen har överklagat

Men gång på gång har bolagen överklagat Ei:s så kallade intäktsramar, som gäller fyra år i taget, och gång på gång har de fått rätt i domstol. Något som lett till de kraftiga prishöjningarna.

– Hos kunderna har det funnits en ganska stor frustration, som jag i mångt och mycket delar. Det här är ett naturligt monopol där kunderna inte har något val. Vi måste få bättre balans i systemet än vi har idag, sa energiminister Ibrahim Baylan (S) på presskonferensen när utredningen lämnades över.

Ei:s förslag är av tämligen teknisk karaktär, men går kortfattat ut på att reglera metoden för hur elnätsföretagens avkastning beräknas, och att förlänga avskrivningstiden för bolagens investeringar.

Ifrågasätter förklaring

De har också studerat elnätsföretagens faktiska investeringar i elnäten. Dessa brukar bolagen framhålla som huvudförklaring till varför de höjer sina avgifter. Enligt Ei motsvarar företagens planerade investeringar för perioden 2016–2019 prishöjningar på cirka 1 procent per år, jämfört med de höjningar på 6-8 procent per år som flera elnätföretag gjort.

– Rapporten visar att elnätsföretagens förklaringsmodell inte håller, säger Ibrahim Baylan.

Villaägarnas riksförbund, som legat på om lagändringar i flera år, välkomnar Ei:s förslag.

”Bollen hos regeringen”

– Vi är positiva och tycker att myndigheten gjort ett bra jobb. Sedan är vi inte i mål. Bollen ligger helt hos regeringen, och vi kommer att få se vilken sida de väljer – kundernas eller monopolisternas, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Förslagen ska nu skickas ut på remiss, och Ibrahim Baylan förväntar sig hårdare regler från och med 2020.

– Det är viktigt att vi gör det här raskt och i tät dialog med berörda parter. Man måste räkna med skärpt lagstiftning. Så som det varit har inte varit bra, säger han.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM
MER OM MIN EKONOMI