FI ska motarbeta skönmålning

Joakim Goksör/TT

Publicerad 2021-09-20

Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) vill stärka FI:s arbete med hållbarhetsfrågor. Arkivbild
Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) vill stärka FI:s arbete med hållbarhetsfrågor. Arkivbild

Finansinspektionen (FI) ska stärka arbetet mot företag och fondförvaltare som skönmålar sin verksamhet, så kallad greenwashing.

Ökad tillsyn, standardisering och internationellt samarbete är tre huvudspår, enligt finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).

Satsningen lanseras i höstbudgeten, där FI:s anslag höjs med 79 miljoner till 734 miljoner kronor. Tio miljoner av detta är tänkt att stärka FI:s hållbarhetsarbete, enligt Åsa Lindhagen.

– Aktörerna på finansmarknaden behöver vässa sig, säger hon.

Bättre informationsgivning i hållbarhetsfrågor från företagen är en viktig pusselbit, så att man vet vad gröna fonder gör eller så att det går att jämföra olika företag ur ett hållbarhetsperspektiv, enligt Lindhagen.

Standardisering är ett annat viktigt verktyg, där FI kan bidra.

– Det behövs tydliga definitioner för vad som är hållbart, säger Lindhagen.

På global nivå

En stor del av arbetet med standardisering och definitioner kommer att ligga på EU-nivå, där arbetet med den så kallade taxonomin fortsätter.

– Det kan bli en väldig kraft i sådana definitioner, om man enas på EU-nivå. Ännu mer om det blir på global nivå – förutsatt att det blir bra definitioner, säger Lindhagen.

FI:s generaldirektör Erik Thedéen deltar redan också i en arbetsgrupp på internationell nivå för att ta fram en global standard för värdepappersmarknaden kring hållbarhet.

Gisslet med ”greenwashing” är viktigt att komma tillrätta med, enligt Lindhagen.

– Det är klart att det finns en risk för ”greenwashing” i dag när klimat- och miljöfrågorna står så mycket högre på agendan, att företag vill framställa sig bättre än vad de är. Därför behöver vi öka transparensen för att försvåra det så mycket som möjligt.

Hon bekräftar samtidigt att det är svårt att enas kring definitioner kring vad som är grönt och hållbart, även i EU-arbetet med att ta fram taxonomin.

– Det är väldigt olika uppfattningar bland EU:s medlemsstater, så kommissionen har haft en tuff uppgift att definiera detta, säger hon.

”Starka åsikter”

Ett omstritt förslag har lagts fram av EU-kommissionen vad gäller taxonomin kring de två klimatmålen, som bland annat sågats av riksdagens finansutskott. På tur står sedan fyra miljömål.

– Det som diskuteras mest just nu är klimatmålen och där finns starka åsikter. Och finansutskottet har röstat för att vi motsätter oss det förslag som finns nu, säger Lindhagen.

Vad det slutar med är i dagsläget svårt att säga.

– Det kommer bli en fråga under hösten, säger Lindhagen.

En taxonomi – ett gemensamt klassificeringssystem för att bedöma verksamheter ur miljö- och klimatsynpunkt – är i sig något som brådskar och det är också efterlängtat på finansmarknaden, tror Lindhagen.

– Det är en viktig pusselbit för att styra resurser från det som förstör förutsättningarna för oss människor att leva på det här jordklotet till verksamhet som är hållbar. Den omställningen måste vi göra. Den är helt livsavgörande.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln