Lagrådet säger nej till Cementas undantag

Regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning på Gotland får rött ljus av lagrådet.

Beslutet motiveras med att ett undantag bryter mot grundlagen.

– Det är inte regeringens agerande som på något sätt satt oss i den här situationen, säger miljöminister Per Bolund (mp).

Förslaget till lagändringar i Miljöbalken strider bland annat mot regeringsformen, en av grundlagarna, enligt Lagrådet.

Rådet skriver att slutsatsen blir att ”Lagrådet – som är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses – inte kan tillstyrka förslagen i remissen.”

Beredningskravet enligt kriterierna i regeringsformen är inte uppfyllt, konstaterar rådet och lyfter särskilt att remissinstanserna i praktiken bara fick några dagar på sig att lämna synpunkter. Det är inte acceptabelt i ett komplicerat ärende.

Om lagrådets yttrande innebär att Sverige nu står närmare en cementkris menar miljöminster Per Bolund (mp) är för tidigt att säga:

– Det är för tidigt att svara på vilka konsekvenser det kommer få eftersom vi just nu håller på att analysera. Vi har fått arbeta under exceptionella förhållanden och kort tidsperiod.

– Det är inte regeringens agerande som satt oss i den utan på grund av att Cementa inte har klarat av att leverera det underlag som krävs för att få tillstånd, säger Per Bolund (mp) till Aftonbladet.

Lagrådet skjuter också in sig på frågan om generalitet, det vill säga att en lag ska gälla allmänt och generellt. Men i det här fallet handlar det enbart om att lösa problemet med att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kak- och märgelsten i Slite, vilket skedde i juli.

Regeringens förslag går ut på att Cementa får fortsätta inom ramen för det nuvarande tillståndet en tid. Utan ett undantag måste Cementa avbryta produktionen i Slite redan den sista oktober i år.

”Exceptionella förhållanden”

Lagrådet konstaterar att regeringens förslag kan skada tilltron till det svenska rättssystemet eftersom det kan ses som en väg att korrigera ett domstolsutslag i ett enskilt fall.

Det är enligt Per Bolund (MP) förståeligt att det förslaget kritiseras då det taguts fram under ”exceptionella förhållanden”. Vilka alternativ som Bolund (mp) nu ser för att säkra att Cementa ska kunna fortsätta bryta kalk är även det för tidigt att säga.

– Det är för tidigt att svara på i det här läget. Nu kommer vi analysera, sedan får vi se hur vi kan ta frågan vidare, säger Per Bolund (mp).

Anläggningen i Slite svarar för över hälften av den svenska cementproduktionen.

Byggbranschen, gruvnäringen, flera analyser och regeringen har varnat för att ett stopp för Cementa får stora samhällskonsekvenser.

Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Cementas kalkberott i Slite.
Cementas kalkberott i Slite.
Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu