Regeringen säger ja till skärpta amorteringskrav

Amorteringskravet kommer att skärpas.
Det beskedet lämnade regeringen i dag.
Redan nästa år kommer det att bli dyrare för många att ta bostadslån.

– Vi behöver minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige. Sammantaget är hushållens skulder nu uppe på omkring 3 000 miljarder kronor, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vid en presskonferens.

Det skärpta kravet på amortering gäller enbart för nya bolån. Den som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera ytterligare en procent utöver dagens amorteringskrav.

Max tre procent

Som mest kan alltså ett hushåll tvingas amortera tre procent på bolånet varje år från och med 1 mars 2018.

Bland dem som omfattas innebär det en ökad månadsamortering på i snitt 2 000 kronor i månaden, enligt Finansinspektionen, FI:s, beräkningar.

Regeringen räknar med att 14 procent av nya bolånetagare berörs av kravet. Ungefär hälften av dessa antas minska sin belåning, medan andra väljer att ta lån med skärpt amorteringskrav.

– Det är viktigt att komma ihåg att flertalet hushåll inte berörs av det här kravet. Det här kommer att få begränsade effekter på bostadspriserna och Sveriges ekonomi, säger Per Bolund.

Dämpade priser

Det förstärkta amorteringskravet bedöms få en viss dämpning på bostadspriserna, mest i storstäderna. Men den blir inte lika stor som efter det förra kravet 2016, tror FI, som arbetat fram skärpningen.

FI-cheferna är tydliga om behovet av att bromsa utlåningen. De påminner om att aktiebörserna har stigit med 50 procent de senaste fem åren och bostadspriserna med 30 procent de senaste tre åren.

– Det är då viktigt att bygga motståndskraft, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Inför beslutet har det förekommit oenighet inom regeringen. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har till exempel sagt att det finns ”två sidor av myntet”, sannolikt oroad för att det skärpta kravet kommer att påverka byggandet negativt.

– När det gäller nybyggnation finns det fortfarande möjlighet att göra undantag för lån gällande nybyggnation, säger Per Bolund.

Oppositionen emot

Den borgerliga oppositionen är motståndare till en skärpning, liksom en rad myndigheter och experter, däribland Bankföreningen och Sveriges byggindustrier. Bland annat finns en oro för att krav på ökad amortering kommer att göra det ännu svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden än idag.

Samtidigt har FI fått stöd av såväl Riksbanken som Boverket, som anser att ett skärpt amorteringskrav minskar riskerna i svensk ekonomi.

OBS! Den här artikeln har tidigare innehållit ett liveflöde som inte längre stöds av vår nuvarande sajt. Övrig text i artikeln kan fortfarande innehålla syftningar till det flödet.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu