Barnevik slipper åtal för pensionsskandal

MIN EKONOMI

Utredningen mot ABB-cheferna läggs ned

Stockholm

De tidigare ABB-cheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl slipper åtal.

Den schweiziska brottsutredningen om de bådas vidlyftiga pensionsavtal läggs ner.

Pensionsskandalen exploderade i februari 2002, då det blev känt att de tidigare ABB-cheferna tillsammans fått 1,4 miljarder kronor i pension. Barnevik tvingades senare betala tillbaka 550 miljoner kronor till ABB och Lindahl avstod från 285 miljoner kronor.

I över tre år har den schweiziske åklagaren Daniel Tewlin utrett om det begicks något olagligt när Barnevik och Lindahl fick sina pensioner. Men Tewlin har inte kunnat visa att någon av dem gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman, som var det brott som de misstänktes för.

- Det behövs helt enkelt mer för att kunna gå vidare straffrättsligt. Det är en sak om någon stjäl pengar ur kassan, men hur mäter man om ett företag lidit skada av att vd fått hög ersättning, säger han och tillägger att det inte ingår i hans uppdrag att göra moraliska eller rättspolitiska värderingar.

Snäv krets

Tewlin har gått ända tillbaka till tiden för ABB:s bildande 1988, och har även undersökt hur löne- och ersättningskulturen var i föregångarna Asea och Brown Boveri. Han konstaterar att höga löner och bonusar till ledningen aldrig ifrågasattes och att besluten fattades i en mycket snäv krets.

- Barnevik var en erkänd, internationell företagsledare och ABB var mycket mån om att behålla honom, säger Daniel Tewlin, som en förklaring till att ingen ifrågasatte ersättningarna.

Den tidigare styrelseordföranden Peter Wallenberg var den som förhandlade fram och undertecknade avtalet med Barnevik. Även han har hörts i utredningen, liksom andra ledande personer.

I den debatt som följde efter avslöjandet om de generösa pensionerna sade Wallenberg att det borde ha funnits ett tak för hur hög ersättningen kunde bli och former för uppföljning. Däremot tyckte han inte att det var något fel på principen att pensionsersättningen var kopplad till ABB:s ekonomiska utveckling.

Avslutad fråga

Förundersökningen har inte enbart handlat om de kritiserade pensionsavtalen, utan om hela paketet av ersättningar som fanns till ledningen.

Åklagaren har också utrett den mer grundläggande frågan om "ersättningsexcesser" är straffbara enligt nuvarande schweizisk lag. Han kommer fram till att det i allmänhet inte är fallet.

För ABB:s del betyder beslutet i Zürich inte mycket.

- I och med att vi fick en överenskommelse om återbetalning med Percy Barnevik och Göran Lindahl var frågan avslutad för oss, säger Ingalill Östman, informationsdirektör på ABB i Sverige.

Maria Davidsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM