Elstödspaket till alla hushåll kostar 10 miljarder

Kostnaden för elstödspaketet som går till alla hushåll blir cirka 10 miljarder kronor.

Regeringens önskemål om ett tak i utbetalningarna har fått stryka på foten.

Tidsramen för uppdraget var för kort för att utreda ett sådant.

Svenska Kraftnät beräknar att elstödspaketet som ska gå till hushållen i samtliga elområden blir cirka tio miljarder kronor, står det i ett pressmeddelande.

Man har nu lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen med den angivna summan, där också administrativa kostnader räknas in.

Stödet ska betalas ut till hushållen i hela Sverige för elkostnaderna under november och december 2022.

Elstödspaketet till hela landet är nu klart – summan landar på 10 miljarder kronor.
Elstödspaketet till hela landet är nu klart – summan landar på 10 miljarder kronor.

80 procent ersätts

– I enlighet med uppdraget från regeringen utgår även denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kilowattimme (kWh), säger Malin Stridh, avdelningschef på Svenska kraftnät.

Elstödet blir följande:

  • Hushåll i norra Sverige, elområde 1 och 2, får 90 öre per förbrukad kWh.
  • Hushåll i södra Sverige (bland annat Stockholm), elområde 3, får 126 öre per förbrukad kWh.
  • Hushåll i södra Sverige (bland annat Skåne), elområde 4, får 129 öre per förbrukad kWh.

80 procent av den uppmätta elförbrukningen ersätts denna gång.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff om elstödet. Bilden är från 9 januari.
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff om elstödet. Bilden är från 9 januari.

Inget tak i förslaget

Begränsningen beror på att regeringen i uppdraget angett att referenspriset ska utgå från 75 öre per kWh, samt att Svenska kraftnät ska hushålla med flaskhalsintäkterna.

I regeringens beställning fanns ett önskemål om att Svenska kraftnät skulle överväga ett tak i utbetalningarna för stora elförbrukare, samt ta hänsyn till hushåll som bor i kallare delar av landet.

Men något tak finns inte i Svenska kraftnäts förslag.

Enligt Malin Stridh beror det bland annat på att tidsramen för uppdraget har varit kort.

Det hade dessutom varit svårt att hitta principer för ett tak med beaktande av likabehandlingsprincipen, står det i pressmeddelandet.

”Tidskrävande”

– Det hade därtill varit tidskrävande att få tillgång till detaljerade uppgifter om exempelvis förbrukning och temperatur mellan de olika elområdena under den angivna tidsperioden, vilket skulle påverka tidpunkten för utbetalning. Men även om vi hade haft uppgifterna är det svårt att ta fram en taknivå som är rättvisande för ett helt elområde, då temperaturvariationerna inom ett större område kan vara stora, säger hon.

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Oklart kring utbetalning

När stödet kan betalas ut går inte att säga. Först måste Energimarknadsinspektionen godkänna Svenska kraftnäts ansökan, därefter kan detaljer för utbetalning klargöras.

Det är inte heller beslutat vem som ska betala ut stödet.

– Försäkringskassan bedömer att den systemlösning de har byggt för utbetalning av det första elstödet, det till hushåll i södra Sverige, är möjlig att återanvända till detta elstöd, men då det ej är formellt beslutat vem som ska ansvara för utbetalning får vi avvakta regeringens beslut, säger Malin Stridh.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu