Svenskarna går miste om miljarder i bidrag

MIN EKONOMI

Många struntar i att söka trots att de kan

Foto: BJÖRN LINDAHL
GULDKLIMP Svenskarna skulle kunna ta ut mycket mer i föräldrapenning. I genomsnitt är det 40 dagars ersättning per barn som aldrig utnyttjas.

Studenter, föräldrar och pensionärer går tillsammans miste om miljardbelopp varje år.

De söker inte de bidrag de har rätt till -

och staten tjänar storkovan.

Mer än var fjärde pensionär som har rätt till bostadstillägg struntar till exempel i att ansöka om bidraget.

Det är en bra affär för staten.

-Enligt beräkningar handlar enbart det om drygt två miljarder kronor om året, säger Leif Karlsson, informationssekreterare på PRO, Pensionärernas riksorganisation.

Vill klara sig själva

Ingen detaljstudie har gjorts för att utröna varför så många pensionärer väljer bort bostadstillägget. Vissa kanske har förmögenhet och är då inte bidragsberättigade. Men det kan också finnas andra anledningar.

-Delvis är det okunskap om att möjligheten finns. Sedan finns det en del människor som inte vill söka

bidrag, man vill klara sig ändå, säger Leif Karlsson.

Föräldrar slarvar

Även föräldrar och studenter är dåliga på att fullt ut utnyttja bidragssystemen.

Det gäller till exempel föräldrapenningen. I genomsnitt är det cirka 40 dagar per barn som aldrig tas ut. Av dessa är drygt hälften så kallade lägstanivådagar då ersättningen är 60 kronor per dag.

- Man kanske känner att det inte är värt det, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

CSN:s extra studietillägg till mycket inkomstsvaga hushåll utnyttjas inte heller fullt ut. Samma sak med det så kallade umgängesavdraget för föräldrar som bor tillfälligt med sina barn. Det utnyttjas bara av sex procent av dem som har rätt till det.

Här finns pengar att hämta

Irene Beertema, Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM