Miskad vinst för Handelsbanken

MIN EKONOMI

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 10 190 miljoner kronor för 2002. Det kan jämföras med en vinst på 11 208 miljoner kronor året före.

Räntenettot uppgick till 14 285 miljoner kronor, mot 13 385 miljoner kronor 2001. Provisionsnettot steg till 5 134 miljoner kronor (5 028) och tradingnettot föll till 1 702 miljoner kronor (2 656).

Totalt uppgick intäkterna under året till 21 664 miljoner kronor, mot 21 654 miljoner kronor föregående år.

Kreditförlusterna steg till 392 miljoner kronor (152). De totala kostnaderna blev 10 883 miljoner kronor (10 294).

Styrelsen föreslår en utdelning på 4:75 kronor per aktie för 2002, en höjning från 4:50 kronor per aktie året före.

För enbart fjärde kvartalet 2002 redovisar Handelsbanken en rörelsevinst på 2 730 miljoner kronor, att jämföra med en vinst på 2 652 miljoner kronor ett år tidigare. Kvartalsresultatet var enligt banken det bästa sedan andra kvartalet 2001, vilket både beror på minskade kostnader och ökade intäkter.

Kostnadsökningen inom banken avtog under året och för jämförbara enheter var kostnaderna oförändrade jämfört med 2001. Under 2003 väntas den personalneddragning som banken har genomfört få full effekt på kostnaderna, enligt bokslutskommunikén.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM