Ny blockad av ryska fartyg stoppas av domstol

Alice Nordevik/TT

Publicerad 2022-06-01

Arbetsdomstolen stoppar nu tillfälligt den blockad av ryska fartyg som var tänkt att inledas under torsdagen. Arkivbild.
Arbetsdomstolen stoppar nu tillfälligt den blockad av ryska fartyg som var tänkt att inledas under torsdagen. Arkivbild.

Tvisten om hamnblockaden fortsätter.

Nu meddelar Arbetsdomstolen att Svenska Hamnarbetarförbundet inte får inleda sin blockad av ryska fartyg på torsdagen som planerat, i väntan på att ett slutgiltigt beslut ska fattas i frågan.

Den tänkta blockaden, som enligt fackförbundet är en sympatiåtgärd för ukrainska hamnarbetare, skulle inledas torsdagen den 2 juni och pågå i tre och en halv vecka – men den stoppas nu av Arbetsdomstolen.

Blockaden skulle omfatta alla ryskägda, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg samt alla fartyg som är på väg till eller från Ryssland. Men arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar ansåg att den inte uppfyllde de förutsättningar som krävs, och att den därför var otillåten.

Domstolen sa nej

Hamnarbetarförbundet vände sig då till Arbetsdomstolen, med förhoppningen att domstolen skulle fastställa att den nya blockaden var tillåten enligt svensk lag. De ville också att domstolen ska ta ett beslut om att blockaden får pågå tills dess att tvisten är slutgiltigt avgjord – vilket är vad som nu avslogs. Ett slutgiltigt beslut från domstolen har ännu inte fattats.

I sitt interimistiska beslut konstaterar domstolen att Hamnarbetarförbundet inte har presenterat bevis för att det pågår en utländsk facklig stridsåtgärd som deras blockad stödjer. Det kan därför inte ses som en sympatiåtgärd.

Domstolen lyfter även att blockaden skulle pågå under så lång tid att det kan få påverkan på hamnarnas affärsförbindelser samt att det nyligen genomförts en liknande blockad.

Hamnarbetarförbundet: ”Absurt”

Erik Helgeson, vice ordförande i Hamnarbetarförbundet, är missnöjd.

– Domstolen godtar inte att det finns ett direkt fackligt intresse av att stödja fackföreningar i Ukraina i den här krissituationen. Som jag uppfattar det så ställer man ganska höga byråkratiska krav på att vi ska kunna visa att det föreligger en primärkonflikt, säger han.

– Det tycker jag är helt orimligt. Det blir absurt att förvänta sig att ukrainska fackföreningar ska åka och lämna över ett skriftligt varsel till ryska ockupationsmakten för att sedan kunna be om stöd.

Marcus Dahlsten, vd för Sveriges Hamnar och Transportföretagen, skriver till TT att beslutet ska analyseras.

”Men en första kommentar är att beslutet i dag innebär en tydlighet för vad som gäller på arbetsmarknaden. Det är viktigt med ordning och reda, särskilt nu i tider av krig och oro i vårt närområde”, säger han i en skriftlig kommentar.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu