Katastrofsiffror för Vattenfall

30 miljarder kronor – borta.

När statliga Vattenfall presenterar siffrorna för andra kvartalet skrivs värdet på bolagets tillgångar ner ordentligt.

Mycket på grund av det misslyckade Nuon-köpet.

Tidigare statsrådet Maud Olofsson (C) hålls delvis ansvarig för att hon inte informerade de andra partiledarna innan affären genomfördes.

– Nu är hanteringen anmäld till KU, säger finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Vattenfalls vd Öystein Löseth.
Vattenfalls vd Öystein Löseth.

Statliga Vattenfall kom med ett svart besked på tisdagens presskonferens där siffrorna för det andra kvartalet skulle presenteras. Bolagets tillgångar skrivs ned med 29,7 miljarder kronor och bolaget delas upp i två delar, en som omfattar Europa och en som omfattar den nordiska marknaden. Uppdelningen ska underlätta för en framtida försäljning.

– Styrelsen har sagt att man vill göra en riskspridning på den europeiska delen. Vi ska analysera det här och om vi kommer fram till att en försäljning ska ske ska vi söka ett brett politiskt stöd i riksdagen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Nuon huvudorsaken

De stora nedskrivningarna sker till följd av den dåliga marknadsutvecklingen och högre affärsrisker, enligt bolaget. Den största förlusten står att finna i kraftverken som följde med vid Nuon-förvärvet 2009, där skrivs värdet på tillgångarna ned med 14,5 miljarder kronor. Men även värdet på kärnkraftverken i Tyskland skrivs ned.

För Nuons kraftverk har 42 procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet nu försvunnit. Ännu värre ser det ut på den tyska kärnkraftmarknaden. 117 procent – alltså mer än ursprungsvärdet – har försvunnit. Förklaringen är att de tyska kärnkraftverken stått stilla sedan 2009.

Finansmarknadsminister Peter Norman skyller också Vattenfalls dåliga affärer på den dåliga konjunkturen i Europa. Elen är helt enkelt för billig.

– Om man vet prisutvecklingen på tillgångar skulle både du och jag göra fantastiska affärer. Men sett i efterhand tycker jag att man kunde ha gjort annorlunda. Men det är lätt att säga med facit på hand, säger han.

Ansvaret hos Maud Olofsson

Maud Olofsson (C) var ansvarigt statsråd under Nuon-affären.

På en presskonferens fortsatte finansmarknadsminister Peter Norman (M) att hävda att övriga partiledare inte var informerade om köpet.

– Maud Olofsson delgav inte information till partiledarna innan köpet. Partiledarna hade inte information, säger Peter Norman.

Ministern vill inte kommentera ytterligare utan hänvisar till att hanteringen är KU-anmäld. Han utesluter inte heller att de röda siffrorna från bolaget kan få konsekvenser på hemmaplan.

– Jag vet inte om det kommer leda till nedskärningar i nuläget men det går inte att utesluta, säger Peter Norman.

Oppositionen rasar

Oppositionen riktar nu skarp kritik mot regeringen.

– Det är tyvärr inte oväntade nyheter. Det är en följd av regeringens dåliga affärssinne, säger Per Bolund, Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Vad betyder det här?

– Följden blir att Vattenfall går med brakförlust och det är dyrt för svenska folket som ägare. Från att ha varit ett bolag som levererar mycket pengar till statskassan så är det ett bolag som går med förlust varje år.

Per Bolund tror att fler negativa besked är att vänta.

– Tyvärr så är det inte slutet. Det kommer att komma ännu mer förluster. Man gjorde en så extremt dålig affär.

Minus 26 miljarder

Rörelseresultatet för Vattenfall blev minus 25,9 miljarder kronor för det andra kvartalet till följd av de stora nedskrivningarna.

Enligt det pressmeddelande som bolaget skickat ut i samband med presskonferensen kommer energijätten att tvingas gå igenom ytterligare ett stålbad efter vårens uppsägningar. Kostnadsbesparingarna inom Vattenfall kommer att accelereras och sparmålet för 2014 utökas med 1 miljard kronor till 2,5 miljarder. Ett nytt sparmål för 2015 har också satts till 2 miljarder kronor.

Energibolaget inför samtidigt ett anställningsstopp och stramar också åt inköpen av konsulttjänster.

Investeringarna under den kommande femårsperioden, 2013-2017, kommer också att minskas. Vattenfall räknar nu med att investera 105 miljarder kronor under perioden, ned från tidigare plan som summerades till 123 miljarder kronor.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN