Så påverkas du av amorteringskravet

Storstadsbor, barnfamiljer och pensionärer kan påverkas när amorteringskravet nu skärps.
Samtidigt kan regeringens klartecken skapa en rusning till bostadsmarknaden, tror flera experter.

Regeringen har nu beslutat att amorteringskravet på nya bolån ska skärpas från och med 1 mars nästa år. Svenskarnas skuldsättning är för hög, och riskerna i den svenska ekonomin för stora – det är förklaringen till att ge grönt ljus åt Finansinspektionen, FI:s, förslag, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

”Eventuellt inte ha råd”

Storstadsbor och i synnerhet stockholmare är de som kommer att påverkas mest av skärpningen, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandiabanken.

– Där är priserna så höga att hushållen faller in under kravet. En genomsnittsvilla i Stockholm kostar över fem miljoner kronor. På mindre orter tjänar man förmodligen tillräckligt för att inte omfattas, med tanke på de lägre priserna, säger hon.

Förstagångsköpare och barnfamiljer kan också beröras, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

– De som ska in på marknaden, som många gånger är unga, har inte de inkomster som krävs. Även barnfamiljer med pressad ekonomi i behov av att flytta till något större kommer eventuellt inte att ha råd med det, säger hon.

En annan grupp kravet kan slå mot är pensionärer som funderar på att flytta till något mindre, menar Johan Nordenfelt, chef för affärs- och processutveckling på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Om de tycker att det blir ännu mindre attraktivt att flytta från villan till en lägenhet, eftersom de på grund av låga pensioner skulle omfattas av amorteringskravet, får vi en ännu sämre fungerande marknad, säger han.

Oron kan lindras

De tror alla att den osäkerhet som präglat bostadsmarknaden den här hösten, med bland annat sjunkande priser, nu kan mildras en aning efter regeringens besked.

På kort sikt kan det skapa en rusning till bostadsmarknaden, säger Ingela Gabrielsson.

– Det kan mycket väl bli en rusning om många vill göra affärer innan kravet träder i kraft. Marknaden har varit ”on hold” i väntan på vad som skulle hända med amorteringskravet.

Maria Landeborn resonerar på samma sätt.

– Kortsiktigt skulle det kunna få fart på marknaden eftersom köparna inte vill omfattas av det. Men när det väl är på plats får det nog snarare en dämpande effekt.

”Större marginaler”

Johan Nordenfelt tror att köpare och säljare är bättre förberedda nu än när det nuvarande amorteringskravet skulle införas sommaren 2016.

– Även bankerna har till viss del redan infört skuldkvotsgränser, som visserligen är något högre än amorteringskravet. Det är inte säkert att det kommer att påverka så mycket.

Hur ska man tänka om man går i köp- eller säljtankar?

– Man bör ha ytterligare lite större marginaler än tidigare för högre amortering och stigande räntor. Så att man inte tvingas sälja för att man inte har råd att bo kvar. Risken är att fler hamnar i samma läge, vilket gör att du får sälja på en svag bostadsmarknad, säger Johan Nordenfelt.

Huruvida man ska slå till innan eller efter kravet införs är vanskligt att svara på, säger Ingela Gabrielsson.

– Om det blir rusning får du köpa till ett högre pris, men slipper omfattas av de nya kraven. Om du ska in på bostadsmarknaden kan det vara klokt att vänta, om kravet på sikt leder till mer dämpade priser. Men då riskerar du å andra sidan att påverkas av det nya amorteringskravet. Ens behov och ekonomi är till syvende och sist det som ska styra.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu