Borg varnar banker för utdelningar

Foto: PONTUS ORRE
Anders Borg.

Förra året gjorde bankerna rekordvinster på bostadslånen samtidigt som utdelningen till aktieägarna var skyhöga.

Det fick finansminister Anders Borg (M) att se rött och i dag varnade han bankerna att ens fundera på att ge utdelningar till aktieägarna.

– Låt mig vara tydlig på den punkten; börjar bankerna diskutera utdelningar då kommer vi skärpa riskvikterna.

Bankernas vinster är i år – precis som förra året – skyhöga. Och det är bland annat ökade marginaler på bolånen som bidrar till de höga vinsterna. Höga vinster brukar ge stora utdelningar till aktieägarna.

Men i dag gick finansminister Anders Borg ut och varnade bankerna för att ge aktieägarna stora utdelningar i år.

– Låt mig vara tydlig på den punkten; börjar bankerna diskutera utdelningar då kommer vi skärpa riskvikterna. Det är inte ett läge då bankerna bör dela ut pengar till aktieägarna eller börja återköpa aktier, säger Borg efter ett möte med riksdagens EU-nämnd, enligt TT.

Den något tekniska termen riskvikt har betydelse för hur höga kraven på bankernas kapitaltäckning blir. Historiskt sett har förlusterna varit små på svensk bostadsmarknad och riskvikterna är därför låga i ett internationellt perspektiv. EU-kommissionen har haft kritiska synpunkter på att den svenska bolånemarknaden är alltför riskfylld och låntagarna sårbara.

Om Borg skulle göra allvar av sitt hot skulle bankerna bli tvungna att avsätta mer kapital för att kunna hantera riskabla bolån.

Och hushållens skuldsättning är problematiskt hög, tycker Borg.

– Det är väldigt bekymmersamt, säger han.

– Den får inte öka och vi måste fortsätta genomföra åtgärder som gör att banksystemet blir mer stabilt. Kapitaltäckning och riskvikter är väl det som närmast ligger till hands.

Svenska bankföreningens vd, förre socialdemokratiska finansministern Thomas Östros, säger att svenska banker redan nu klarar kapitaltäckningskraven med råge, kaptaltäckningskrav som dessutom är högre än för övriga Europas banker.

– I en marknadsekonomi måste då ägare och styrelse kunna få ge utdelningar, säger Östros.

– Jag utgår från att regeringen är stolt och nöjd med att svenska banker är så väl kapitaliserade.

TT/Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM