Nytt las-avtal kan spä på strejkviljan

Av:  Olle Lindström/TT

Den skyhöga inflationen är tillräcklig för att göra kommande lönerörelse ovanligt stökig. Lägg på det nya las-avtalet som många enskilda LO-fack vägrar skriva på – det är som upplagt för strejker.

På onsdagen skrev LO, PTK och Svenskt Näringsliv på avtalet under pompa och ståt.

Det har kallats för Saltsjöbadsavtalet 2.0. Vad passar då bättre än att det skrivs under på Grand Hotel i skärgårdsidyllen, utanför Stockholm.

Det nya huvudavtalet, som bland annat reglerar anställningsvillkor och omställning vid arbetslöshet, ska ersätta det gamla Saltsjöbadsavtalet från 1938, även om det skruvats en hel del på det gamla avtalet genom åren.

Flera LO-förbund har varit mycket kritiska under hela processen. Vissa har svängt till att blivit mer positiva, medan några fortfarande hårdnackat säger nej (trots att LO som paraplyorganisation säger ja) med motiveringen att arbetsgivarna får alldeles för fria tyglar att välja vilka som får gå vid personalneddragningar, att facken sålt sig för billigt.

Endast fyra ja hittills

Fyra LO-förbund har hittills sagt ja. Dessa är Kommunal, IF Metall, Pappers och Hotell- och restaurang.

– Men sedan vet jag att det pågår processer i flera förbund, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Alla tjänstemannafack är däremot med på vagnen, nu senast sade även Journalistförbundet ja. Tjänstemannakartellen PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt har respekt för att åsikterna är olika, men menar att las-principen sist-in-först-ut vid nedskärningar inte har den betydelse som många tror.

– Hur fungerar turordningsfrågorna i praktiken på arbetsplatserna? Undersökningar har visat att konfliktytan är betydligt mindre än vad som framstår i debatten, säger han och menar att las-frågorna ofta präglas av mer ideologi än verklighet.

Svenskt Näringsliv hoppas fortfarande att alla fack slutligen ska hänga på, det underlättar för företagen med lika regler för alla. Och det är inte omöjligt, snarare tvärtom, att några av de mer stridbara LO-förbunden tänker utnyttja kommande stora lönerörelse till förbättringar av las-reglerna – att sätta hårt mot hårt och använda konfliktvapnet.

– Omprövningen kan då ske i en avtalsrörelse, det kan bli stökigt, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på Svenskt Näringsliv.

Susanna Gideonsson tonar ned den risken.

– Jag ser inte att det nya huvudavtalet kommer att stöka till det.

Däremot kan det nya avtalet komma att prövas i ett nytt tufft läge redan till höst/vinter. Många bedömare har börjat varna för dystra ekonomiska tider i spåren av den skenande inflationen och stigande räntor som kan få företag på defensiven med nedskärningar som följd.

– Om det blir så, och det finns tyvärr en del som talar för det. Ja, då kommer avtalet att prövas skarpt, säger Dahl.

Tufft uppvaknande

Då kan det nya huvudavtalet bli ett tufft uppvaknande för anställda som lever i tron att en lång anställningstid ska skydda dem, eftersom de nya uppsägningsreglerna är mer liberala. Å andra sidan hjälper inga las-regler i världen om det blir bryska neddragningar.

– Då är det viktigare med bättre omställningsstöd, säger Martin Wästfelt.

Även Susanna Gideonsson väljer att se de positiva bitarna, med bättre möjligheter att ställa om i fall företagen börjar dra i besparingsspaken.

– Det blir en betydligt mer jämställd lag om anställningsskydd (las), säger hon och syftar på en uppstramning av reglerna kring framför allt visstidsanställningar, där kvinnor är i majoritet.

Och enligt Mattias Dahl finns det bara vinnare med det nya avtalet, de anställda får bättre stöd när företagen gör sig av med personal, medan företagen får större möjlighet att behålla den personal som anses viktigast.

Får betala

Om kritikerna som tycker facket lagt sig på rygg, och att arbetsgivarna kommit för billigt undan, säger Mattias Dahl:

– Det tycker jag är trams.

Har har full förståelse för att man kan ha olika åsikter i frågan, men avtalet är väl förankrat i demokratisk ordning hos alla inblandade parter.

Och i vissa branscher, där olika former av allmän visstid och andra osäkrare anställningsformer varit vanliga, har arbetsgivarna fått betala rejält, enligt Dahl.

– För dem blir det här ett jättehögt pris, säger han och tillägger att alla företag får betala en högre avgift till trygghetsorganisationerna som TRR och TSL som ska hjälpa uppsagda till nya jobb.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu