PTS: Visat och Canal Digital bryter mot lagen

Visat och Canal Digital bryter mot lagen eftersom deras avtal har längre bindningstid än 24 månader. Det anser Post- och telestyrelsen, PTS, som nu uppmanar företagen att ändra sina avtal.

– Vi hoppas att det kommer att bli bättre för användarna, säger Catharina Hjelmqvist på PTS.

Både Viasat och Canal Digital har mellan 27 och 30 månaders bindningstid på avtal för digital-tv. Därmed bryter företagen mot lagen om elektronisk kommunikation, LEK, anser Post- och telestyrelsen.

– Lagen säger att den inledande bindningstiden inte får överstiga 24 månader, säger Catharina Hjelmqvist, jurist på PTS.

Betalningsfria månader

Företagens avtalstid är uppdelad i ett antal betalningsfria månader följt av 24 månader mot betalning. PTS menar att de avgiftsfria månaderna också ska räknas in i den totala tiden.

– De som abonnerar på deras tjänster blir inlåsta i mer än 24 månader. Det är inte så att de lagt gratismånaderna på slutet, säger Catharina Hjelmqvist.

PTS har nu lämnat en underrättelse till Viasat och Canal Digital som de får till den 27 september på sig att bemöta. Om företagen inte går med på PTS linje kan frågan tas vidare till domstol.

– Vi vill få det prövat. Företagen hävdar att de inte omfattas av LEK. I slutändan är det domstolen som avgör, men vi tror att vi gjort en korrekt tolkning, säger Catharina Hjelmqvist.

Viasat: Vi följer lagen

Susanne Nylen, presschef för MTG Sverige där Viasat ingår, anser att de följer gällande bestämmelser.

– Vi anser att vi tillämpar bindningstid enligt de bestämmelser och regler som gäller, men vi kommer att gå igenom exakt vad PTS tycker att vi ska ändra, säger hon.

PTS menar att ni bryter mot lagen?

– Vi anser som sagt att vi följer de bestämmelser och som gäller och kan egentligen inte kommentera mycket mer än så i nuläget.

Enligt Catharina Hjelmqvist är Viasat och Canal Digital ensamma på digital-tvmarknaden om abonnemangstider som överskrider 24 månader.

– Samma regler ska gälla för alla, annars blir konkurrensen ojämn. Vi hoppas att det kommer att bli bättre för användarna och att de slipper vara inlåsta så lång tid, säger hon.

Canal Digital har avböjt att kommentera.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu