Då har du rätt till studielån av CSN

Foto: Johner
Det här gäller för att få studielån av CSN.

avJosefin Westin

MIN EKONOMI

Ska du studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola?
Då har du rätt till studielån av CSN.
Här är allt du måste tänka på för att få studielån från CSN.

Alla som har fyllt 20 år och blivit antagen till studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola har rätt till studiemedel, alltså både bidrag och lån från CSN.

Men även studenter som ska studera på grundskole- och gymnasienivå men på komvux och folkhögskola kan också ansöka om bidragsdelen men också om att få studielån.

Krav för att få studielån

Det är samma krav som att få studiemedel, alltså även bidragsdelen.

  • Utbildningen måste ge rätt till studiemedel.

  • Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för lika många antal veckor och poäng som det stod i ditt beslut om att få studiemedel.

  • Du måste studera på minst halvtid under minst tre veckor.

  • Du måste vara under 57 år. Rätten att låna minskar från och med det år du fyller 47 år.

  • Du kan inte ha studiemedel samtidigt som du får andra ersättningar, exempelvis korttidsbidrag, aktivitetsstöd, sjukersättning osv.

  • Försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsbidrag och barnbidrag påverkar däremot inte rätten till studiemedel.

  • Om du studerat tidigare måste du ha klarat studierna.

  • Du får inte ha obetalda lån eller återkrav från CSN för att få nya studiemedel. Du måste ha betalat dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studiemedel för.

Så mycket får du låna

Om du studerar på heltid kan du få 2 543 kronor i veckan. Då är bidragsdelen på 723 kronor och lånedelen, som du sen ska betala tillbaka, på 1 820 kronor.

Den 1 juli 2018 höjs bidraget med 68 kronor per vecka.

Om du har vårdnaden om barn får du dessutom ett tilläggsbidrag. Du kan även ha rätt till tilläggslån och merkostnadslån.

Så mycket får du jobba

Vid sidan av dina studier har du rätt att jobba och ändå få studiemedel men bara upp till ett viss belopp. Fribeloppet för 2018 för heltidsstudier under en termin är 88 138 kronor. Fribeloppet beräknas för ett kalenderhalvår, januari-juni eller juli-december.

Jobbar du mer än så och alltså får för hög inkomst på sidan av studiemedlet blir återbetalningsskyldig av studiemedlet. Den återbetalningen brukar ske med omedelbar verkan.

Då betalas studiemedlet ut

Den första betalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Sedan betalas studiemedlet ut den 25:e i förskott för varje månad som du studerar. Infaller det på en helgdag får du pengarna sista vardagen före helgen.

Betala tillbaka studielånet

Lånet har låg ränta och kräver ingen säkerhet, och du får betala tillbaka under lång tid. Räntan är på 0,13 procent 2018.

Om det är första gången som du tagit studielån börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiemedel.

Om du studerat tidigare och börjat studera igen börjar du betala tillbaka studielånet direkt du slutat ta studiemedel.

Så tar du dig ur ekonomisk knipa 00:39