Bankernas krokodilgap blir bara större och större

E.24:s Annika Creutzer: Det blir dyrare för kunderna i framtiden

Bankerna gör nya storvinster. Och nu väntar utdelningsfest för aktieägarna.

Vi som bankkunder kan däremot räkna med att få betala ännu mer i framtiden.

Vinsten 2010 för de fyra storbankerna blev 46,5 miljarder kronor, i det närmaste en fördubbling mot 2009.

Främst tjänar bankerna pengar på skillnaden i ränta mellan pengar vi lånar och pengar vi sätter in i banken. Det är som ett stort krokodilgap som bara blir större och större.

En förklaring är attbankerna verkar på en marknad med dålig konkurrens, en oligopolmarknad, på samma sätt som bensinbolagen. Det innebär att de i praktiken leker Följa John. När en höjer så följer de andra efter i stället för att konkurrera på allvar.

Den andra förklaringen är att när räntorna stiger från bottennivåer så tjänar alltid bankerna mer pengar. Innan dess kunde de inte ge sämre sparränta än noll, trots att de borde ha gjort det om de skulle ha haft samma marginaler som vanligt. När räntorna sedan stiger så stiger inte sparräntorna lika mycket och vinstmöjligheterna återgår till de mer ”normala”.

Utlåningen till företagen har inte ökat nämnvärt så det är framför allt på hushållen som bankerna tjänar sina pengar. Större företag väljer istället i större utsträckning att strunta i bankerna och lånar pengar direkt genom att ge ut egna obligationer.

Det viktigaste nu är att bankerna förstår att vara rädda om sina vinstpengar och sparar dem för bistra tider. Nya internationella regler kommer att ställa krav på att bankerna ska ha mer pengar kvar i kassavalven. Dessutom väntas EU-regler som, grovt förenklat, handlar om kvaliteten på tillgångarna i kassavalvet och att bankerna måste ta lån på längre tid, vilket blir dyrare för dem. Kostnader som i förlängningen drabbar dig och mig. Och finns inte de pengar som behövs blir kostnaderna för oss ännu större.

Förr eller senare har vi också en ny finanskris. Det vore smaklöst om banker än en gång behöver statliga garantier för att klara krisen.

Men istället för försiktighet väntar en stor ­ut­delningsfest. Totalt delar de ­fyra storbankerna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken i år ut 22 miljarder kronor till sina aktieägare. Enligt beräkningar från SME blir utdelningarna 2012 närmare 26 miljarder och 2013 30 ­miljarder.

Fortfarande gäller en gammal sanning om bankerna– det är bättre att ­vara aktie­ägare än att vara kund.

Annika Creutzer

ARTIKELN HANDLAR OM