Kanadensare tar över Lundin Oil

Publicerad:
Uppdaterad:

Miljardklipp för Sveriges oljebaroner

Det kanadensiska oljebolaget Talisman lägger ett bud på Lundin Oil. Budet uppgår till 3,9 miljarder kronor, och Talismans bud innebär en premie om 22,3 procent. Styrelsen i Lundin Oil rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Affären innebär ett klipp för familjen Lundin som får drygt 1 miljard kronor för sina aktier.

Adolf Lundin får tillsammans med resten av familjen Lundin drygt 1 miljard för sina aktier.
Foto: Urban Andersson
Adolf Lundin får tillsammans med resten av familjen Lundin drygt 1 miljard för sina aktier.

- Vi är övertygade om att budet representerar en mycket attraktiv möjlighet för Lundins Oils aktieägare. Erbjudandet innebär en betydande premie över den historiska kursnivån för Lundin Oils aktie, säger Ian Lundin, VD i Lundin Oil.

I slutet av maj aviserade Lundin Oil att en del av verksamheten kommer att knoppas av och resten skulle säljas. Ian Lundin sade då att avsikten var att ”koncentrera oss på en mindre del av vårt bolag som vi tror har störst tillväxtpotential.”

Budet från Talisman innebär att de vill förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Lundin Oil. Erbjudandet är villkorat av bland annat att vissa tillgångar delas ut till Lundin Oils aktieägare. Dessa tillgångar kommer att samlas under ett nytt helägt dotterbolag, Lundin Petroleum som ska noteras på Nya Marknaden.

Saftig premie

Talisman erbjuder 36,50 kronor kontant för varje aktie av serie A och B i Lundin Oil, samt 18,50 kronor för varje teckningsoption för 1999/2000 och 19,50 kronor för varje teckningsoption för 2000/2003. Erbjudandet motsvarar en premie om 22,3 procent jämfört med den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien på Stockholmsbörsen under de senaste 30 handelsdagarna, och minus 0,3 procent jämfört med den senaste betalkursen 36,60 kronor.

Adolf Lundin, Lukas Lundin och Ian Lundin, alltså familjen Lundin, äger tillsammans 26,6 procent av de utestående aktierna i Lundin Oil, och de har förbundit sig att acceptera budet. Det innebär att de tre parterna får drygt 1 miljard för sina aktier.

- Avknoppningen ger aktieägarna ett fortsatt aktieägande i ett nytt prospekteringsbolag med utmärkt potential för tillväxt genom existerande oljefyndigheter och exponering mot några av de största oljebassängerna i världen, konstaterar Ian Lundin, i en presskommentar.

Isaac Pineus (isaac.pineus@ekonomi24.se)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN