Här är de första Svanenmärkta fonderna

avStefan Hesserud Persson

Foto: Svanen/Johnér

Nu har världens första Svanenmärkta fonder presenterats. Förhoppningen är en större del av svenskarnas rekordstora fondförmögenhet nu ska placeras hållbart.

– Det är tydligt att fler och fler sparare inte bara vill se sina pengar växa, utan också bidra till en hållbar och bättre värld, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

De flesta har nog sett den gröna Svanenmärkningen på en diskmedelsbehållare eller en toalettpappersförpackning. Men från och med nu kommer även fonder som uppfyller vissa hållbarhetskrav att Svanenmärkas.

80 procent vill spara hållbart

Anledningen är att intresset för att spara hållbart är stort bland svenska folket, men att det hittills saknats en heltäckande märkning, enligt Ragnar Unge, vd för Miljömärkningen Svanen.

– 80 procent anger att de skulle vilja spara hållbart om de bara visste hur och vilka fonder de kan lita på. Idag finns det vissa initiativ, men ingen heltäckande märkning, och det saknas extern kontroll. Vi har ett kravdokument på tiotals sidor som fondförvaltarna måste uppfylla, och som vi följer upp varje år, säger han.

Det är fondbolagen själva som fått ansöka om att få en Svanenmärkning. Totalt 12 fonder från 7 olika företag har nått upp till de fyra kriterier som ställs. Bland annat får fonderna inte investera i branscher kopplade till fossila bränslen eller företag som bryter mot mänskliga rättigheter. Fonden ska också aktivt försöka påverka företagen i en hållbar riktning, till exempel genom att rösta på bolagsstämmor.

Sju bolag

De 12 fonder som levt upp till kraven är:

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

 • CB Save Earth Fund

 • Handelsbanken Hållbar Energi

 • SEB Hållbarhetsfond Sverige

 • Skandia Cancerfonden

 • Skandia Världsnaturfonden

 • Swedbank Robur Ethica Global

 • Swedbank Robur Ethica Global MEGA

 • Swedbank Robur Ethica Sverige

 • Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA

 • Swedbank Robur Humanfond

 • Tundra Sustainable Frontier Fund

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger att det är en stor dag för hållbara investeringar.

– Det är tydligt att fler och fler sparare inte bara vill se sina pengar växa, utan också bidra till en hållbar och bättre värld. Vi ser också tydligare och tydligare hur det hänger ihop – investeringar som skadar planeten, eller bryter mot mänskliga rättigheter, ger också sämre avkastning, säger han.

Höga avgifter

Flera av de Svanenmärkta fonderna har förvaltningsavgifter på mellan 1,25 och 2,5 procent. Ragnar Unge hoppas att billigare fonder också ska få märkningen på sikt.

– Jag ser ingen koppling mellan att arbeta för hållbarhet och höga avgifter. Vi har satt upp kraven så att även de indexnära fonderna ska kunna uppfylla dem. Jag tror att vi om ett halvår kommer att se en större bredd på fonder som ligger inom alla tänkbara avgiftsnivåer, säger han.

Svenska sparares sammanlagda fondförmögenhet uppgår idag till rekordhöga 3 874 miljarder kronor, enligt siffror från Fondbolagens förening. De 12 Svanenmärkta fonderna omfattar cirka 30 miljarder.

Per Bolund, hur stor skillnad kommer en sådan här märkning att göra?

– Jag tror att det är jätteviktigt att lyfta fram dessa föregångare. Men vi behöver också arbeta med andra verktyg. Därför kommer vi inom kort att anta en ny lagstiftning som ställer krav på alla fondförvaltare att deklarera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Om man inte gör det måste man också vara transparant med det, vilket är viktig information för oss konsumenter, säger Per Bolund.

”Miljarders miljarder”

Svanenmärkningen gäller på den nordiska marknaden. Men Ragnar Unge ser gärna att fler länder tar efter.

– Om vi bara är några få fonder i Sverige ger det mindre effekt. Men om inte bara Norden utan EU och hela världen skulle börja arbeta på ungefär samma sätt som vi, skulle vi kanske kunna få miljarders miljarder kronor att arbeta för ökad hållbarhet, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM

Fonder

Sparande

Per Bolund