Stor oro bland frisörer – hälften kan slås ut

Av:  TT

Maria Sköld klipper stamkunden Maria Falk i sin frisersalong i Stockholm. Båda försöker vara försiktiga för att inte smittas, men vill ändå upprätthålla vardagslivet – som företagare respektive kund.
Maria Sköld klipper stamkunden Maria Falk i sin frisersalong i Stockholm. Båda försöker vara försiktiga för att inte smittas, men vill ändå upprätthålla vardagslivet – som företagare respektive kund.

Coronakrisen slår hårt mot frisersalongerna. Hälften av landets frisörföretag kan gå i konkurs inom fyra månader, om inte fler stödåtgärder sätts in.

– Det är en period av extrem oro, säger Ted Gemzell, vd i branschorganisationen Frisörföretagarna.

När coronaviruset slog till slutade många gå till frisören, av oro för att smittas eller själva sprida smitta.

En tredjedel av företagen som svarat på branschorganisationens enkät uppger att intäkterna halverats, eller till och med sjunkit ännu mer. Drygt hälften av de svarande rapporterar ett intäktsbortfall på mellan 20 och 45 procent.

Nästan hälften av företagen, 49 procent, uppgav att de klarar sig i högst fyra månader till på dagens inkomstnivå och med gällande stödpaket.

Ingen buffert

Många frisörer är enmansföretag med enskild näringsverksamhet, ofta utan ekonomisk buffert. Om vinsten uteblir, kan frisören inte ta ut någon lön.

Statens stöd till näringslivet under coronapandemin når inte frisörerna tillräckligt, anser branschorganisationen. Hyresstödet förutsätter att värden säger ja, för att ta ett exempel.

Maria Skölds frisersalong i Stockholm tappade drygt en fjärdedel av omsättningen i april.

– Många som är över 70 eller tillhör en riskgrupp skippar att gå till frisören, säger Maria Sköld.

Hon arbetar ensam och med en kund i taget, vilket är en klar fördel. Men Sköld är ändå orolig för att bli smittad och sjuk.

– Skulle jag hamna hemma i sju veckor utan att kunna jobba, då skulle jag tappa kundkretsen och gå i konkurs, säger hon.

Inget svar om hyran

För att kunna tackla krisen bättre har Sköld ansökt om hyreslättnad hos hyresvärden, Stockholms stad. Men något svar har inte kommit.

– Hyran är den största kostnaden, säger Maria Sköld.

Ända sedan salongen öppnade 1996 har Maria Falk varit bland kunderna.

– Jag försöker upprätthålla livet så gott det går, och det känns tryggt eftersom det bara är vi två på plats. Men det första jag gjorde när jag kom hit var att tvätta händerna, säger Maria Falk vid tisdagens frisörbesök.

Längre avsatt tid för varje kund, färre kunder samtidigt i de större salongerna och klippning utomhus är några åtgärder som frisörer själva vidtagit för att dämpa risken för smitta.

– Vissa använder munskydd eller visir, på sig själva eller kunden. Det görs för att man tror att det är rätt, fast man vet inte, säger Ted Gemzell, vd i Frisörföretagarna.

Svårt hämta in

Mer än vart tredje företag som svarat på enkäten har korttidspermitterat personal. Men det behövs mera stöd för att rädda salongerna, som kan vara organiserade på lite olika sätt. Gemzell vill se sänkta arbetsgivaravgifter, slopad moms och ett mer effektivt hyresstöd.

Vissa branscher kan hoppas på att hämta in ett intäktsbortfall genom ökad efterfrågan senare, men det gäller inte i någon större utsträckning för frisörer.

Krisen kom först och i Stockholmsområdet, och sedan i Skåne. Frisörerna i Västsverige och Norrland har inte upplevt sig drabbade i samma utsträckning.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN